Byggindustrin Bostad
4 min lästid

Röster från branschen om Sveriges nya bostadsminister

30:e november 2021, 16:01
Röster från branschen om Sveriges nya bostadsminister
Pressbild på nya bostadsministern Johan Danielsson.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Johan Danielsson har varit EU-parlamentariker för Socialdemokraterna sedan 2019 och har innan dess arbetat i över tio år med fackliga frågor på LO där han även haft rollen som EU-samordnare. Utöver sitt nya uppdrag som bostadsminister har han tilldelats ytterligare en roll i form av biträdande arbetsmarknadsminister i Anderssons nya regering.

Utnämningen av Danielsson som ny bostadsminister välkomnas av bland andra Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, HSB och Riksbyggen. Nedan följer några av rösterna från branschen.

– Vi ser fram emot ett gott samarbete med Johan Danielsson. Det finns flera frågor inom bostadspolitiken som är angelägna att lösa. Det behövs balanserade ekonomiska villkor mellan det ägda och hyrda boendet, ett ökat bostadsbyggande och regeringen behöver hitta vägar framåt i den sociala bostadspolitiken. Inte minst då utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning lämnar sitt betänkande i mars, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta i ett pressmeddelande.

– Vi vill också att regeringen tillsätter en utredning om att allmännyttan inte längre ska tvingas upphandla enligt LOU. Det skulle bidra till att det byggs fler nya bostäder som fler har råd att hyra, säger Nordstrand.

Även Fastighetsägarna ser positivt på tillsättningen av Johan Danielsson.

– Vi välkomnar Johan Danielsson som ny bostadsminister. Det finns många utmaningar på bostadsmarknaden att ta tag i. En av de viktigaste frågorna är att skapa en bostadsmarknad som ger fler möjlighet att få en bostad, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– En viktig prioritet för Regeringen är att få en lag om oberoende tvistelösning så som föreslås i utredningen om effektivare hyresförhandlingar på plats under våren. Det är nödvändigt för att utveckla hyresmarknaden, säger Anders Holmestig.

– Vi välkomnar att frågan om att motverka svarthandel med hyresrätter finns med i regeringsförklaringen. Det är också viktigt att arbetet inom ramen för utredningen en socialt hållbar bostadsförsörjning fortsätter och levererar konkreta förslag, säger Anders Holmestig.

HSB kommenterar bland annat det faktum att Danielsson lyft bostadspolitiken som en bärande del av välfärdspolitiken samt att byggtakten behöver hållas fortsatt hög.

– Vi på HSB instämmer i att bostadspolitiken i hög grad handlar om välfärd. Det behövs en ny social bostadspolitik. Inte minst behöver vi se till att förbättra villkoren för det stora antal unga vuxna som idag stängs ute från bostadsmarknaden. En av de allra viktigaste frågorna just nu är att få utredningen kring startlån för förstagångsköpare på bostadsmarknaden i mål, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB, i ett pressmeddelande.

– HSB är väletablerade i hela landet och bygger nya bostäder från norr till söder. Vi hoppas att bostadspolitiken får en hög prioritet inför det kommande valet och ser fram emot en dialog om viktiga frågor som ungas villkor på bostadsmarknaden. De senaste årens ensidiga fokus på kraftiga kreditrestriktioner behöver balanseras med åtgärder som gör det möjligt för unga vuxna att köpa en egen bostad. Utredningen kring startlån är ett steg i rätt riktning, men vi behöver precis som i Norge, även införa ett stöd till bosparande och lätta upp amorteringskraven. Vi ser även fram emot en dialog kring hur vi kan hålla en hög byggtakt över tid och hur vi tillsammans kan utveckla hållbara bostäder säger Nyhus.

Riksbyggen välkomnar särskilt att betydelsen av det hållbara bostadsbyggandet framhölls i regeringsförklaringen samt även dom att Danielsson betonat vikten av en fortsatt hög byggtakt.

– Riksbyggen välkomnar Johan Danielsson som bostadsminister och ser fram emot dialog med honom om hur de bostadspolitiska utmaningarna kan lösas. Från Riksbyggens sida är vi angelägna om att minska bostadsbristen, utveckla ett mer hållbart bostadsbyggande och främja fler gröna åtgärder i det befintliga beståndet, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen, i ett pressmeddelande.

– Ordning och reda och en hög byggtakt är hjärtefrågor för oss på Riksbyggen där vi vill vara med och bidra, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0