Bostad
4 min lästid

Malmö storsatsar på bostäder och kollektivtrafik

2:a juni 2017, 13:36
Malmö storsatsar på bostäder och kollektivtrafik
HG Wessberg, förhandlingsperson
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

I dag har Malmö stad och Region Skåne kommit överens med Sverigeförhandlingen om åtta bussobjekt, Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2, fjorton cykelbanor samt 28 550 nya bostäder i storstadsområde Malmö. Detta är den största kollektivtrafiksatsningen i Malmö sedan Citytunneln byggdes.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Här ingår också cykelåtgärder som ökar nyttan av de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om.

I dagens överenskommelse mellan Malmö kommun, Region Skåne och Sverigeförhandlingen har man bland annat enats om åtta stadsbusslinjer med hög kapacitet – här ingår fyra linjer för MalmöExpressen samt fyra andra stadsbussobjekt. Vidare avtalas om Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2, som leder till utvecklad pågatågstrafik in i Malmö. I överenskommelsen ingår också 14 cykelobjekt som ska byggas ut. Cykelbanorna kommer i kombination med kollektivtrafikinvesteringarna att binda ihop Malmö bättre.

– Överenskommelsen om kollektivtrafiksatsningar och stora bostadsåtaganden skapar stora nyttor både på arbetsmarknaden och för näringslivet och gynnar inte minst integrationen. Det är glädjande att staten kan bidra till att påskynda en sådan samhällsutveckling, säger HG Wessberg , förhandlare i Sverigeförhandlingen.

– Med fyra miljarder i investeringar är det här den största satsningen på infrastruktur och kollektivtrafik i Malmö sedan Citytunneln. Satsningarna gör det snabbare och smidigare att åka kollektivt till och från Malmö och knyter samtidigt samman stadens olika delar till en hållbar helhet. När staden växer fort behövs både bostäder och infrastruktur som skapar god livsmiljö, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh , kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

Sammantaget har objekten en investeringskostnad på 3 983 miljoner kronor. Malmö stad och staten investerar 3 210 miljoner kronor i bussobjekten och 573 miljoner kronor i utbyggnad av cykelvägnätet. Malmöpendeln finansieras gemensamt av staten, Malmö stad och Region Skåne med totalt 200 miljoner kronor.

Malmö kommun ansvarar för utbyggnaden av busslinjerna, cykelbanorna och bostäderna. Statens medfinansiering är kopplad till de 28 550 bostäder som kommunen nu åtar sig att bygga. När det gäller Malmöpendeln är det staten som är ansvarig för utbyggnaden. Här bidrar både Malmö kommun och Region Skåne till finansieringen. För samtliga kollektivtrafikobjekt står Region Skåne för trafikering samt depå för bussobjekten.

– Vi är angelägna om att erbjuda ett attraktivt utbud av trafik och smidiga sätt att resa för våra resenärer. Det kräver satsningar. Det är därför glädjande att kunna presentera att Region Skåne satsar 295 miljoner på att bygga ut kollektivtrafiken i Malmö, säger Henrik Fritzon , regionstyrelsens ordförande.

– Dagens överenskommelse är ett bra exempel på vad vi menar med värdeskapande förhandling där samverkan mellan kommun, region och stat fokuserar på nyttor och samhällsutveckling. Vår ambition är att samordna infrastruktur och bostäder för att Sverige ska kunna växa och skapa tillväxt, säger Catharina Håkansson Boman , förhandlare Sverigeförhandlingen.

Överenskommelsen ska bekräftas av parterna i kommande avtal. Därefter ska avtalen godkännas av respektive parts beslutande organ.

Fakta

Elbuss
Utbyggnad av stadsbusskoncept Malmöexpressen på fyra linjer som medför hög kapacitet, utvecklade fordon och bättre framkomlighet i banan samt hållplatser .
Linje 2 Lindängen – Söderkulla – Nyhamnen
Linje 4 Bunkeflostrand/Limhamn – Segevång
Linje 5 Stenkällan – Rosengård – Västra hamnen (utveckling av dagens MalmöExpressen)
Linje 8 Lindängen – Hermodsdal – Västra Hamnen

Utbyggnad av övriga stadsbussobjekt
Linje 3 Ringlinjen
Linje 6 Klagshamn – Fortuna Hemgården
Linje 9 Ön/Limhamn – Värnhem
Linje 10 Malmö C – Lorensborg – Hyllie – Ikea Hubbhult

Total investeringskostnad är på 3 210 miljoner kronor. Malmö stad åtar sig att bygga totalt 26 750 bostäder som en följd av att busstrafiken byggs ut. Region Skåne svarar för trafikering.

Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2
Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 möjliggör en snabb och effektiv pendling med tätare Pågatågstrafik från Kävlinge via Lomma in i Malmö. Trafikupplägget kallas för ”Malmöpendeln”.

Investeringskostnaden är 200 miljoner kronor. Malmö stad åtar sig att bygga totalt 1 800 bostäder som en följd av kollektivtrafikens utbyggnad. Malmö stad avser teckna avtal med kommunerna Lomma och Kävlinge angående bostadsåtagandet kopplat till detta objekt i enlighet med den avsiktsförklaring som Malmö stad, Lomma kommun, Kävlinge kommun och Region Skåne tecknat. Region Skåne svarar för trafikering.

14 cykelbanor
Genom att knyta ihop staden med hjälp av cykelbanor i kombination med utbyggnad av kollektivtrafik ökar nyttorna med kollektivtrafikinvesteringarna. Då fler kan ta sig till och från kollektivtrafiksystemen, ökar resandeunderlaget. 14 cykelbanor anläggs i anslutning till kollektivtrafiken med en investeringskostnad på 573 miljoner kronor. Staten medfinansierar med 143,3 miljoner kronor till cykelobjekten.

#elbuss #malmö #nya bostäder #skåne
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0