Byggindustrin Bostad
2 min lästid

Willhem sätter nya ambitiösa hållbarhetsmål

18:e augusti 2021, 11:56
Willhem sätter nya ambitiösa hållbarhetsmål
Foto: Willhem
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

För att bidra till minskad global uppvärmning förbinder sig Willhem nu att sätta klimatmål i linje med Parisavtalet. Åtagandet sker inom Science Based Targets initiative, ett samarbete mellan bland annat UN Global, WWF och CDP.

Willhem tar nu ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet genom att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Klimatmålen innebär att Willhem åtar sig att uppnå netto noll koldioxidutsläpp i den egna verksamheten till 2030 samt halvera utsläppen i värdekedjan till samma år. 

Science Based Targets initiative är en metod för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. Att ansluta sig till initiativet förutsätter ett gediget arbete med att inventera och följa upp utsläppen genom hela värdekedjan.

Skälet till att Willhem har valt att ansluta sig är bland annat för att få en bekräftelse på att klimatmålen är vetenskapligt förankrade och ligger i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius.

– Vi är glada för att våra mål har godkänts och ser det som ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi arbetar målmedvetet med klimatfrågan och ser det som en viktig del i att möta omvärldens allt högre krav på oss som företag, säger Mikael Granath, vd.

För att nå målen kommer Willhem bland annat att fokusera på fortsatta energiåtgärder, åtgärder i nyproduktions- och renoveringsprocessen samt att underlätta för kunderna att minska sina koldioxidutsläpp. Willhem har redan kommit en bra bit på vägen genom att minska mängden köpt energi per kvadratmeter med 22 % sedan starten av bolaget.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0