Byggindustrin Bostad
3 min lästid

Obos: Kraftig ökning av byggtakten första halvåret

18:e augusti 2021, 09:59
Obos: Kraftig ökning av byggtakten första halvåret
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

OBOS hade vid halvårsskiftet 6 643 bostäder under produktion, varav OBOS andel uppgick till 5 674 (4 413), en ökning med 29 procent jämfört med samma tid förra året. I Sverige var motsvarande siffra 2 059 (1 625) bostäder i produktion, en ökning med 27 procent.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 034 (6 447) MNOK.

Resultatet före skatt för första halvåret 2021 uppgick till 3 121 (1 533) miljoner NOK. Resultatet påverkades av en extraordinär vinst om 2,1 miljarder NOK relaterad till försäljningen av aktierna i JM AB.

Genom avyttringen frigjordes kapital för OBOS organisk tillväxt i Sverige och i Norge, med målet att bygga fler bostäder och introducera boköpmodeller som sänker trösklarna in på bostadsmarknaden.

OBOS sålde under halvåret 2 345 bostäder, varav OBOS andel utgjorde 2 135 (1 400) bostäder, en ökning med 52 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Bostadsförsäljningen i Sverige uppgick till 1 072 (705), också det en ökning med 52 procent jämfört med första halvåret 2020.

Bokfört eget kapital uppgår till 32 093 (27 589) MNOK.

Värdejusterat eget kapital uppgår till 51 510 (45 118) MNOK.

– De pengar vi tjänar investeras kontinuerligt i nya tomter och bostadsprojekt för medlemmarna. Vi är bättre utrustade än någonsin för att uppfylla målet att bygga många bostäder för våra medlemmar. Vår organisationsmodell, där vinsterna återinvesteras i verksamheten, skapar långsiktighet, förutsägbarhet och en god grund för den operationella verksamheten, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

40 procents ökning av antalet byggstarter

Under första halvåret produktionsstartade OBOS 2 213 bostäder, varav OBOS andel uppgick till 1 877 bostäder. Det är en ökning med 40 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Totalt har OBOS nu 6 643 bostäder under uppbyggnad, värda nästan 31 miljarder norska kronor. OBOS nettoandel av dessa omfattar 5 674 bostäder. Det är en ökning med 29 procent jämfört med samma tid 2020.

– Vi har ambitioner om en fortsatt hög nivå på antalet byggstarter under den kommande perioden. En nyckelfaktor kommer vara att framsteg görs i planerings- och byggprocesserna och att vi erhåller nödvändiga godkännanden och bygglov, fortsätter Daniel Kjørberg Siraj.

Under första halvåret sålde OBOS 2 345 bostäder, varav OBOS andel uppgick till 2 135 bostäder. Det är 52 procent fler än under samma period förra året. Låga räntor, en önskan om mer utrymme och kraftigt stigande priser på bostadsmarknaden har ökat efterfrågan på nya bostäder.

Stark finansiell grund

OBOS lägger också ett bra finansiellt halvår bakom sig. Vinsten före skatt var 3 121 miljoner norska kronor. Resultatet kännetecknas av en extraordinär vinst om 2,1 miljarder norska kronor relaterad till försäljningen av aktier i JM AB. Investeringen i JM har sedan 2018 inbringat en vinst på 3,1 miljarder NOK, inklusive utdelning och tidigare nedförsäljning. Detta bidrar i hög grad till att göra koncernens likviditetssituation mycket solid.

– Vinsten frigör kapital för vår fortsatta tillväxt i Sverige och kommer att investeras i nya tomter, byggprojekt och ett intensifierat fokus på boköpmodellerna OBOS Deläga och OBOS Bostart, för att möjliggöra för fler att köpa sin egen bostad, säger VD Daniel Kjørberg Siraj.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0