Byggindustrin Bostad
3 min lästid

Lugn bostadsmarknad - då rusar priserna i Malmö

14:e mars 2017, 13:12
Lugn bostadsmarknad - då rusar priserna i Malmö
Bostadsrätt priserna i Malmö rusar uppåt. Jämfört med Stockholm och Göteborg.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Nya siffror från Värderingsdata visar att bostadsrättspriserna i centrala Malmö under det senaste året ökat tre gånger så snabbt som i Stockholm och Göteborg.

Värderingsdatas bostadsindex visar att bostadsrättspriserna i centrala Malmö fortsatt ökar väsentligt snabbare än i Stockholm och Göteborg. I februari ökade priserna i Malmö med 2,9 procent, jämfört med 1,4 procent i Stockholm och 1,6 procent i Göteborg. Under det senaste året har bostadsrättspriserna i Malmö ökat med 14,9 procent jämfört med 4,5 procent i Stockholm och 5 procent i Göteborg.

På riksnivå är prisutvecklingen stabil. Bostadsrättspriserna har det senaste året ökat med 6,4 procent, medan småhuspriserna ökat med 11,2 procent.

Prisutvecklingen för småhus är fortsatt starkare än för bostadsrätter. I storstadsregionerna ökar småhuspriserna snabbast i Göteborg, där ökningen låg på 2,2 procent i februari och 12,5 procent sett över 12 månader.

– Frånsett utvecklingen i Malmö har vi under längre tid sett en avmattning i prisutvecklingen för bostadsrätter. Småhuspriserna fortsätter däremot att öka med tvåsiffriga tal i årstakt. Det beror till stor del på att det är väldigt få småhus till salu. Det låga utbudet är en effekt av de inlåsningseffekter vi ser på marknaden, så som skatter som gör det ofördelaktigt att flytta från en lågt belånad villa. För att skapa balans på småhusmarknaden krävs politiska beslut som tar itu med dessa inlåsningseffekter, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden:

Prisutveckling 1 mån 3 mån 6 mån 12 mån 24 mån
Bostadsrätt, riket 1,4% 3,6% 4,3% 6,4% 25,2%
Småhus, riket 1,6% 2,7% 2,9% 11,2% 23,4%
Bostadsrätt, centrala Stockholm 1,4% 3,4% 3,5% 4,5% 21,0%
Bostadsrätt, centrala Göteborg 1,6% 3,6% 4,4% 5,0% 23,2%
Bostadsrätt, centrala Malmö 2,9% 6,8% 10,4% 14,9% 27,7%
Småhus, Storstockholm 1,5% 3,7% 3,9% 9,4% 27,7%
Småhus, Storgöteborg 2,2% 4,4% 5,9% 12,5% 28,7%
Småhus, Stormalmö 1,8% 3,9% 5,4% 10,0% 21,6%

Siffrorna är framtagna av Värderingsdata.

Källa för bostadsrätter: Svensk Mäklarstatistik AB.

Källa för småhus: Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet.

#bostadsrätt #bostadsrättspriser #göteborg #malmö #småhus #småhuspriser #stockholm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0