Arkitektur
2 min lästid

Tävling ska ge nya idéer för Örnsköldsviks stadsplanering

21:a september 2016, 11:46
Tävling ska ge nya idéer för Örnsköldsviks stadsplanering
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Örnsköldsvik är redo att ta nästa steg i förnyelse av stadskärnan och passar på att ta nya grepp.

För första gången bjuder kommunen in exploatörer och arkitekter till en tävling för att få kreativa och nytänkande idéer om hur en centralt belägen tomt kan användas på bästa sätt för att skapa mervärde.

Marken, som är en del av kvarteret Bryssel, används idag som parkeringsyta och har som granne på andra sidan gatan det spektakulära bygget Ting1. I den nya detaljplan som håller på att tas fram för det aktuella området är förslaget att en nybyggnad bör inrymma såväl verksamheter som bostäder. Eftersom markanvisningstävling och detaljplanearbete delvis kommer att pågå parallellt kommer det vinnande förslag att ha möjlighet i viss utsträckning påverka detaljplanens utformning.

– Med absolut toppläge, mitt i stadskärnan, har vi ett stycke mark som vi vill använda på bästa sätt för att skapa något som ytterligare bidrar till stadens utveckling och attraktionskraft. Ett flertal exploatörer har redan visat intresse för tomten men genom att utlysa en tävling hoppas vi få ännu fler spännande idéer ur ett förutsättningslöst utifrånperspektiv. Vi vill verkligen hittad det bästa, säger Carina Nordström, kommunens mark- och planeringschef.

Markanvisningstävlingen, som presenteras i samband med kommunens medverkan vid Business Arena i Stockholm 21-22 september, kommer att utlysas officiellt inom kort. Bidragen ska vara utformade i samarbete mellan exploatörer och arkitekter. Vinnande förslag kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal.

Juryn kommer att bestå av en grupp sammansatt av bland andra kommunens stadsarkitekt och representanter för mark- och planeringsfrågor samt externt anlitad arkitekt.

#arkitekt #arkitekter #arkitektur #Örnsköldsvik #stadsbyggnad #stadsplanering
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0