Arkitektur
2 min lästid

Ljud i virtuell miljö – ett nytt sinne för arkitekturen

21:a december 2020, 12:00
Ljud i virtuell miljö – ett nytt sinne för arkitekturen
Arne Nykänen, biträdande professor inom
Jesper Norell Jesper Norell
Like 0

Akustik är en viktig del i en byggnads utformning och känsla. Design och arkitektur är processer där skisser och modeller används för att testa och presentera idéer. Men hur låter det då? Verktyg för att kunna ”skissa” ljud har tidigare saknats, men med ny teknik vill man nu förändra detta.

Arne Nykänen är biträdande professor inom teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet och har sedan 2018 arbetat med ett projekt för att utveckla ljud för virtuella 3D-miljöer. Förhoppningen är att forskningen ska förbättra de verktyg som finns för att förstå hur ljud i byggnader upplevs och påverkas av byggnadsmaterial, omgivning och arkitektur.

Hur ligger man till i utvecklingen av den här tekniken?
– Tekniken, som är hämtad från spelindustrin, är rätt mogen. Det går att göra bra och verklighetstrogna ljudsättningar av VR-miljöer. Utvecklingen nu handlar mer om hur man bäst använder tekniken för effektiva design- och konstruktionsprocesser och hur man säkerställer att upplevelsen i VR-miljön stämmer väl överens med upplevelsen när man sedan får komma in i den färdiga fysiska byggnaden, säger Arne Nykänen.

Virtuella miljöer kan användas för att presentera förslag till förändringar i ett landskap, en byggnad eller en hel stad. Det ska ge beställare och beslutsfattare en bättre uppfattning om hur ett område kommer att se ut när det blir klart. Genom att lägga in ljud i modellerna ska effekten av olika förändringar även höras.
– Några exempel är hur olika byggmaterial, eller ytskikt påverkar ljudet, eller hur ljudet från en planerad järnvägsdragning kommer att upplevas och hur det påverkar intilliggande fastigheter. Det ger bättre underlag för beslut, säger Arne Nykänen. Forskningen bedrivs i samarbete med konsultföretaget Tyréns och har finansierats av Stiftelsen för strategisk forskning.

Har ni något liknande som ni forskar inom?
– Ja, vi jobbar med att utveckla liknande verktyg för att modellera och presentera ljud i fordon, avslutar Arne Nykänen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0