Byggindustrin Arkitektur
2 min lästid

Så kan Norra Ön bebyggas och förenas med Malmö

21:a maj 2024, 06:15
Så kan Norra Ön bebyggas och förenas med Malmö
Norra Sundskajen - en visionspresentation från Kanozi Arkitekter, Riksbyggen och Sundprojekt.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Ön ligger utanför Limhamn i Malmö. Södra delen av Ön har bebyggts under de senaste 30 åren. Norra Ön är idag ett rekreationsområde.

Det förslag som nu tagits fram bygger på att Norra ön ska behålla sin karga och steniga natur.

– Med förslaget visar vi på hur man kan förtäta och förädla Limhamn till stor nytta för både stadsdelen och staden som helhet. Malmö kan växa utan att byggas på värdefull åkermark, säger Henrik Lindén på Sundrojekt.

Elva bostadshus med runt 250 bostäder byggda på pirar över vattnet skulle kunna bidra till fler bostäder i Malmö.

– Den här visionen tillför platsen mycket mer än ett tjusigt sätt att bo vid vattnet. Den tillgängliggör Ön för fler invånare och vi kan samtidigt spara den helt unika naturmarken på norra delen av Ön. Mellan och framför bostäderna ger vi Limhamn nya rekreativa platser med bad och bryggor som är tillgängliga för allmänheten. Dessutom är det en fördel att siktlinjerna behålls för de befintliga husen på Glasbrukskajen, i mellanrummen mellan de nya föreslagna husen, säger Daniel Hohenthal, chefsarkitekt och huvudägare på Kanozi arkitekter.

Ny gång- och cykelbro

Förslaget innehåller också en planerad förbindelse i form av en öppningsbar bro för gång- och cykeltrafik mellan norra delen av Ön och fastlandet.

– En bro för gång- och cykeltrafikanter mellan norra Ön och fastlandet avlastar den vägbank som idag är den enda vägen till Ön. Med en sådan bro får gående och cyklister en helt annan närhet från Ön till Malmö centrum, säger Anders Jeppsson på Riksbyggen.

– Vi håller nu på att utforska vad som är möjligt att göra på norra delen av Ön, och där är Norra Sundskajen en spännande vision, säger Stefana Hoti (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad i Malmö stad.

– Visionerna för Ön är ett spännande exempel på hur man kan bevara ett unikt naturområde samtidigt som man tillgängliggör havet för de som bor runt Limhamns sjöstad och Ön, säger Andréas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik.

#kanozi arkitekter #malmö #riksbyggen #sundprojekt
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0