Byggindustrin
6:e maj 20191 min lästid

Rapport: Norge går mot strömmen

6:e maj 20191 min lästid
Rapport: Norge går mot strömmen
Byggmarknaden i Norden - Norge mot strömmen. Bild: Industrifakta
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

I sin konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden redovisar analysföretaget Industrifakta att den förväntade inbromsningen av ekonomin sätter spår hos omfattande delar av Norden på bred front.

Inte endast BNP-tillväxten mattas av utan även bygginvesteringarna förväntas utvecklas i sämre takt framöver.

De de nordiska länderna skiljer sig dock åt.

I genomsnitt förväntas BNP-tillväxten uppgå till drygt 1,5 procent årligen under 2019 och 2020 i Sverige, Danmark och Finland.

Husbyggandet förväntas under samma period minska i omfattning på den svenska marknaden medan Danmark förväntas nå en svag uppgång och Finland spås få en horisontell utveckling.

Norge accelererar

I en mer positiv riktning går däremot Norge. Där förväntas tillväxten i ekonomin accelerera och de samlade husbyggnadsinvesteringarna förväntas växa i stabil takt.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0