Byggindustrin
2 min lästid

Färre bostadsbolag lämnar otillåtna värdeöverföringar

4:e mars 2019, 15:13
Färre bostadsbolag lämnar otillåtna värdeöverföringar
Foto: Franz Feldmanis
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Enligt en rapport från Boverket var de totala värdeöverföringarna från kommunala allmännyttiga bostadsbolag drygt 827 miljoner kronor under 2017. 

Allmännyttiga bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelserna som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Värdeöverföring är exempelvis vinstutdelning och överföring av koncernbidrag till moderbolag. Boverket sammanställer sedan en rapport som innehåller de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar. Det är totalt 263 allmännyttiga kommunala bostadsbolag som har lämnat uppgifter om värdeöverföringar för räkenskapsåret 2017.

Av de 263 bostadsbolagen har:

61 procent inte lämnat någon värdeöverföring

38 procent lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp

1 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Andelen bolag som lämnat otillåtna värdeöverföringar ligger på 1 procent, eller tre bolag, och det är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2016. Det är den lägsta siffran sedan bestämmelserna infördes år 2011. Totalt har 609 000 kronor överförts utöver vad som är tillåtet. Det är en kraftig minskning jämfört med år 2016 då siffran låg på 3,6 miljoner kronor.

Bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL. Från bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns några undantag, exempelvis om bolagets vinst lämnas till bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer som har en svag ställning på bostadsmarknaden. Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

 

 

 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0