2019-01-07 Därför avbryter kommunen upphandlingen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/01/lyra-vatten-webb-orebro-kommun.jpg

Därför avbryter kommunen upphandlingen

Foto: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur
Foto: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur
Byggindustrin
Under 2018 påbörjade Örebro kommun en upphandling för den nya vattenreservoaren Lyra. Vattentornet Svampen, som har tjänat örebroarna i över 50 år, behöver en efterträdare.

– Det är en unik byggnation i Sverige, och att bygga en så stor vattenreservoar är en stor satsning, så det är viktigt att alla detaljer blir rätt från början, säger Charlotte Nilsson, VA-chef i Örebro kommun i ett pressmeddelande.

En hel del frågor om underlaget

Under upphandlingens anbudsperiod fick kommunen in en del frågor från möjliga anbudsgivare som gjorde att kommunen förstod att upphandlingsdokumenten inte var tillräckligt tydliga. Underlaget gicks igenom och externa konsulter granskade handlingarna. Efter det har brister i upphandlingsdokumenten rättats till. Bristerna gjorde att möjligheterna för anbudsgivare att bedöma arbetet och att beräkna kostnader inte var tillräckliga. Därför har kommunen nu beslutat att avbryta upphandlingen och istället planera för en ny upphandling.

– Eftersom underlaget inte var tillräckligt tydligt kunde vi inte med säkerhet välja det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, utan vi behöver göra om upphandlingen, säger Charlotte Nilsson. Det kan tyckas omständligt men att det blir rätt är viktigt av många skäl, allt från att det ska vara en rättvis process för alla anbudsgivare till att vi ska få en ny vattenreservoar som är av högsta kvalitet.

– En så stor vattenreservoar är en ovanlig och komplex byggnad, och att upphandla bygget av något sådant sker ytterst sällan, säger Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef på Örebro kommun. Vi har lärt oss mycket under resans gång, och kommer därför att kunna genomföra upphandlingen med en bredare kunskap.

Klar till sommaren 2021

Upphandlingsdokumenten kommer att kompletteras och därefter kommer en ny upphandling. Den exakta tidsplanen är inte satt ännu, men kommunen hoppas att upphandlingen kan avslutas under våren/försommaren, för att sedan sätta igång med bygget. Under tiden får Svampen förse örebroarna med vatten. Ambitionen är att Lyra kommer att stå klar sommaren 2021.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!