Byggindustrin
3 min lästid

Säkerhet och tillgänglighet - därför behövs ett öronmärkt hisstöd

22:a november 2018, 14:01
Säkerhet och tillgänglighet  - därför behövs ett öronmärkt hisstöd
Foto: Hissförbundet
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

Omkring sjuttiotusen trappuppgångar i flerbostadshus i Sverige saknar hiss. I takt med att Sveriges befolkning blir äldre blir det mer och mer viktigt med tillgänglighet. Samtidigt har Sverige en befolkningstillväxt som gör att majoriteten av Sveriges kommuner har ett behov av nya bostäder.

För att utnyttja den potential som finns med våningspåbyggnad har regeringen under våren 2018 beslutat om att införa en påbyggnadsbonus inom ramarna för det befintliga investeringsstödet för hyresbostäder. Det är bland annat tänkt att stöden ska hjälpa till med bostadsbristen, det omfattande renoveringsbehovet i det befintliga flerbostadshusbeståndet och bristen på tillgängliga bostäder för den växande andelen äldre.

Daniel Nyman, ordförande för Hissförbundet tycker att detta är väldigt positivt och Hissförbundet ser gärna att det även skulle finnas ett öronmärkt hisstöd, både för befintliga byggnader utan planer för påbyggnad, och också för påbyggnad som ska kunna sökas av bostadsrättsföreningar.

Det finns många fördelar med att bygga på ett befintligt hus, menar Daniel Nyman.

– Hissförbundet hoppas att påbyggnaden ska ta fart. Bygger du på ett befintligt hus slipper man problem som är kopplade till markpriser – det behöver alltså inte bli så dyrt samtidigt som det underlättar för väldigt många i samhället: äldre, personer med funktionsnedsättning, barnfamiljer och så vidare.

Säkerhet och utbildning

När det gäller säkerhet är Sverige ett av de få länder där det fortfarande är tillåtet med hissar utan korgdörr. Det är striktare regler för kommersiella fastigheter, men för bostadshus är det fortfarande tillåtet.

– När det kommer till de äldre hissarna, utan korgdörr, finns det risker – och det sker faktiskt olyckor. Att personer klämmer sig eller värre. Där anser branschen att det behövs nya regler med krav på förbättringar i befintligt bestånd av hissar. Detta bör göras stegvis så att de hissar som har störst behov av ökad säkerhet hanteras först. Kanske det kan vara möjligt att sätta in en tidsgräns, som man gjorde för kommersiella fastigheter.

Sverige har Europas äldsta hissbestånd. En gammal hiss påverkar fastighetsägaren både ekonomiskt och funktionsmässigt när det är dags för service och modernisering.

– Hissförbundet arbetar aktivt i samverkan mellan representanter för myndigheter, besiktningsorgan och kunder för att tolka, påverka och följa upp förändringar av det tekniska regelverket för uppförande, underhåll, service och tillsyn av hissar och rulltrappor.

Kompetensförsörjning

Det finns ett stort behov av ny kompetens. På grund av stora pensionsavgångar kommer de hisstekniker som jobbar idag inte räcka till. De kommande 3-5 åren behövs ett tillskott på 700-800 nya hisstekniker. För att möta det har hissförbundet tagit initiativ till att starta YH utbildningar, både i Stockholmsregionen och i Göteborg.

– Vi samarbetar bland andra med X-center i Tumba och även yrkeshögskolan i Kungsbacka, där utbildningen startade hösten 2018. Utbildningen leder i princip till jobb direkt.

– Hissar behövs för ökad tillgänglighet och för att anpassa sig till våra kommande demografiska utmaningar. Existerande hissbestånd behöver moderniseras och underhållas för allas säkerhet.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0