Byggindustrin
3 min lästid

Stora brister i byggprojekt – direktör lämnar

1:a juli 2024, 12:46
Stora brister i byggprojekt – direktör lämnar
Katarina Wåhlin Alm. Bildkälla: Nacka kommun.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

– Katarinas förordnande som stadsutvecklingsdirektör går ut till årsskiftet och det känns som en naturlig tidpunkt att lämna över till en ny kraft som kan ta arbetet vidare utifrån nya förutsättningar. Katarina har varit en uppskattad chef och kollega som med stort engagemang bidragit till många viktiga steg i Nackas stadsutveckling, säger Victor Kilén, stadsdirektör i ett pressmeddelande.

– Vi håller på att ställa om hela stadsutvecklingen och behöver anpassa oss till ett nytt nuläge med lägre takt och optimering av portföljen och fortsätta utveckla det arbete jag påbörjat med verksamhetsstyrning och kostnadskontroll. Jag har jobbat med det i flera år och det känns som att det är läge för någon annan att ta vid, säger Katarina Wåhlin Alm till Branschaktuellt.

Att hon och flera andra nyckelpositioner väljer att sluta nu hänger ihop med granskningen som hon önskar gjorts tidigare.

– Granskningen visar på de utmaningar vi har att brottas med. Det var det första jag gjorde när jag började att jag fick starta igång utveckling av våra ekonomisystem och jag har flaggat för de här frågorna, säger hon och tillägger:

– Nu har vi sprungit så här långt. Vi har tagit det hit. Nu är det dags för nya att ta över.

Oberoende granskning

Beskedet kommer samma dag som den externa granskning stadsdirektör Victor Kilén låtit göra av två stadsutvecklingsprojekt är klar. Skälet till granskningen var att kostnaderna ökat väsentligt utan att detta flaggats enligt kommunens rutiner.

– Jag välkomnar resultatet av den oberoende granskningen. Det är mycket tydligt vari bristerna består och vilka åtgärder vi föreslås att vidta för att komma till rätta med problemen. Vi behöver förtydliga rollerna inom projektorganisationen men även se till att de efterlevs. Rapportering av projekt och kostnadsförändringar kan och ska förbättras, säger Victor Kilén.

Rapporten visar att skenade kostnader har upptäckts sent till följd av en otydlig organisationsstruktur och bristande kostnadsuppföljning. Projektorganisationen och dess instanser ska ha varit väl medvetna om att huvudprojektledarens roll inte har fungerat i linje kommunens riktlinjer och att ekonomisystemet och systemstödet bakom lägesrapporterna har varit bristfälliga. Det framgår att arbetskulturen måste förändras i grunden.

Utreder skadestånd

Victor Kilén har gett kommunens jurister i uppdrag att utreda om det går att få skadestånd, vite eller liknande från den konsult/projektledare som varit anlitad. Det gäller om det kan klassas som trolöshet mot huvudman.

Rekrytering av en stadsutvecklingsdirektör påbörjas inom kort. Kommunen söker även en ny enhetschef för exploatering. Biträdande stadsutvecklingsdirektör Mathias Forsberg går in som tillförordnad stadsutvecklingsdirektör under tiden.

#nacka
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0