Byggindustrin
2 min lästid

Domstol ger klartecken för Norr om Nordstan

1:a juli 2024, 06:55
Domstol ger klartecken för Norr om Nordstan
Visionsbild från detaljplanen för Norr om Nordstan. Bildkälla: Göteborgs stad.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

– Det här var ett efterlängtat beslut. En viktig pusselbit för hela Centralenområdet. Nu kan planerna gå vidare med komplicerade byggrätter för bland annat centrumändamål, kontor och bostäder både inom och utanför riksintresset för kulturmiljö där vi både har uppgång från den kommande Västlänken och en kollektivtrafikbro som kommer gå igenom en kommande byggnad, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör.

Norr om Nordstan ligger nära centralen och operan i Göteborg, mellan Nordstans norra entré, Götatunneln och Nils Ericssons terminalen. Staden vill utveckla området med bostäder, kontor, handel, en boulevard och inte minst två uppgångar till Västlänken.

– Detaljplanen gör det möjligt att bygga över och bredvid Västlänkenstunnel inom flera framtida 3D-fastigheter. En till två meter ovanför tunneltaket kommer den nya boulevarden och över boulevarden kommer Hisingsbro-rampen for kollektivtrafik. Vidare över brorampen kommer den nya bebyggelsen för bostäder, kontor, centrumändamål och handel, säger Emir Aganovic, projektledare för Norr om Nordstan.

Det ska bli lättare att ta sig fram tills fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

– Boulevarden kommer att gestaltas så att det tydligt framgår att det är ett starkt stråk i området och så att den främjar liv och rörelse i stadsrummet. Den är tänkt att förses med trädplanteringar på båda sidor av gatan och det är kollektivtrafik som prioriteras här. I planen har vi också säkerställt möjlighet för framtida spårväg i boulevarden och vidare mot Gullbergsvass, säger Emir Aganovic.

#göteborg #nordstan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0