Byggindustrin
2 min lästid

Domstolen avvisar prövningstillstånd

10:e juni 2024, 07:56
Domstolen avvisar prövningstillstånd
Bildkälla: Visulent.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Detaljplanen för Västra Tegelbruket antogs av kommunstyrelsen i september 2022. Beslutet överklagades av sakägare. Mark- och miljödomstolen avslog överklagan i november 2023. Men även det domslutet överklagades och ansökan om prövningstillstånd gjordes till Mark- och miljööverdomstolen. Nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att prövningstillstånd inte ges.

Det innebär att planen vinner laga kraft och byggnationen kan börja.

– Processen med överklagan har försenat planen för Västra Tegelbruket med nästan två år så det är glädjande att vi nu äntligen kan komma i gång med byggnationen. Vi ser fram emot att se området utvecklas för invånarna och för bolagen i Science Park Skövde, säger Richard Sånnek, projektledare Skövde Science City.

Det som planeras i Västra kvarteret Tegelbruket är utveckling av Science Park Skövdes och högskolans verksamheter. Här ska det byggas lokaler för kontor, utbildning och ett parkeringshus. Området är beläget i västra delen av Skövde Science City, norr om Mariesjövägen och söder om Kaplansgatan där Science Park Skövde bedriver sin verksamhet.

Här planeras också för det så kallade Kunskapsstråket som ska ha plats för lärande, forskning och företag med fokus på utveckling och innovation som kopplar ihop Science Park Skövde med högskolan på andra sidan järnvägen.

Att planen vinner laga kraft innebär att Kreativa Hus Skövde AB nu kan söka bygglov för kontorsbyggnaden Noden och att arbetet med utformning av det så kallade Kunskapsstråket kan påbörjas.

Kreativa Hus Skövde ABs Noden ska bli en kontorsbyggnad på sju våningar och plats för 400 nya medarbetare på samma plats. Ett parkeringshus med mellan 300 och 350 bilplatser ska tillsammans med det planerade mobilitetshuset täcka parkeringsbehovet för befintliga och nya verksamheter inom kvarteret.

– Det känns bra att nu kunna gå vidare med full fart i projektet. Vi ska bygga en fantastisk byggnad för bolagen i Science Park Skövde och det är viktigt för utvecklingen av området att vi nu kommer framåt, säger Karolina Sahlström, vd Kreativa Hus Skövde AB.

#mark- och miljödomstolen #skövde
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0