Byggindustrin
2 min lästid

Veidekkes omsättning både upp och ner

8:e maj 2024, 14:37
Veidekkes omsättning både upp och ner
Jimmy Bengtsson. Bildkälla: @Veidekke_ASA.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

– Veidekke har haft ett bra momentum under hela första kvartalet. På en fortsatt utmanande marknad, med en tydlig uppdelning mellan bygg och infrastruktur, har vi bibehållit aktiviteten och orderstocken. Det första kvartalet präglas som vanligt av lågsäsong i delar av koncernen. I år har vi förbättrat vår lönsamhet från förra året, men vi ser att det finns goda möjligheter att ytterligare stärka lönsamheten och fortsätter att arbeta för att realisera potentialen i alla delar av verksamheten, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 9,5 miljarder norska kronor, vilket är i nivå med första kvartalet 2023. Infrastrukturverksamheterna ökade sin omsättning, medan omsättningen inom byggverksamheterna minskade något.

– Vi fortsätter att se infrastrukturmarknaden som solid, och även om det är en krävande marknad för byggande i allmänhet och bostäder i synnerhet finns det också ljuspunkter. En stark orderingång under det första kvartalet ger oss en bra grund att stå på framöver, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till 25 miljoner norska kronor att jämföra med minus 37 miljoner samma period förra året. Med undantag för Infrastruktur Sverige och Danmark, som hade ett resultat i nivå med första kvartalet 2023, ökade resultatet i verksamhetsområdena.

Orderingången under kvartalet uppgick till 10,2 miljarder norska kronor. Som jämförelse uppgick orderingången till 10,3 miljarder norska kronor under samma period förra året.

Vid utgången av kvartalet uppgick orderreserven till 41,2 miljarder norska kronor, jämfört med 43,1 miljarder vid samma tidpunkt förra året.

#veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0