Byggindustrin
1 min lästid

Peab bygger en mil huvudledning

25:e april 2024, 07:36
Peab bygger en mil huvudledning
Bildkälla: Peab.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Bakgrunden till projektet är krav på att minska utsläppen till Nitelva älv genom att stänga två lokala reningsverk. Därför kommer en kraftledning att byggas till det centrala reningsverket och en ny matarledning kommer att etableras från verket till Nittedals kommun. I projektet ingår att anlägga en drygt tio kilometer lång sträckning för huvudledningen för vatten och avlopp.

Uppdraget är ett samverkansprojekt som startade med projektering. Projektet påbörjas i dagarna och beräknas vara färdigt i december 2025.

Arbetet utförs i områden med delvis krävande markförhållanden. Grävfria metoder kommer att användas i stor utsträckning för att värna miljön och den biologiska mångfalden samt för att minska skadorna på odlad mark.

– Vi tackar Nittedals kommun för förtroendet och det goda samarbetet i projektets första fas. Det betyder mycket för oss att bidra med vår erfarenhet och kompetens i nära samarbete med alla inblandade, och på så sätt bidra till att lokalbefolkningen får en pålitlig vatten- och avloppstjänst även i framtiden. Vi ser fram emot att utföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt, säger, säger Erik Hedvald Nilsen, VD för Peabs dotterbolag Arne Olav Lund som genomför uppdraget.

#norge #peab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0