Byggindustrin
1 min lästid

Boverket: Extra remiss för nya byggregler

15:e februari 2024, 10:09
Boverket: Extra remiss för nya byggregler
Foto: Janerik Henriksson / TT.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Boverket skickade under våren och sommaren 2023 flera författningsförslag på nya byggregler på remiss:

  • säkerhet i händelse av brand
  • bärförmåga, stadga och beständighet
  • säkerhet vid användning
  • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
  • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
  • bostäders lämplighet för sitt ändamål
  • krav på tomter
  • skydd mot buller i byggnader.

Boverket fick in mer än 1 400 remissvar. Med anledning av alla remissynpunkter och fortsatt utredningsarbete har Boverket funnit anledning att justera vissa delar av förslagen och att vissa av ändringarna behöver remitteras på nytt. Det vill säga gå ut på en extra remiss.

#boverket #byggregler
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0