Byggindustrin
2 min lästid

NCC bygger om skola åt kommun

9:e februari 2024, 08:24
NCC bygger om skola åt kommun
Illustration: LLP Arkitektkontor.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Rimforsa skola består av ett flertal byggnader från 1950-talet och framåt. Delar av skolan ska behållas och renoveras medan andra delar ska rivas och byggas nya. Den nya byggnaden blir i två plan med klassrum, kapprum, fritidsyta och tillagningskök med matsal som ska ansluta mot den befintliga skolbyggnaden.

I projektet ingår ombyggnad av befintliga tegelbyggnader som ska innehålla klassrum, lokaler för administration och elevhälsa samt skolbibliotek. Upprustning och ombyggnad av utemiljön ska hanteras av NCC.

– Projektet har startat i bra samverkan och dialoger. Vi är nu överens om utformning och kostnader och har beviljats bygglov för att påbörja byggnationen. Första steget med NCC som entreprenör blir att riva matsalen, då kommer delar av skolan att flyttas ut och ett område kommer avgränsas för elevernas och personalens säkerhet, säger Ida Härnström, projektledare Kinda Kommun.

Klar till 2026.

Målet är att ta tillvara och utveckla skolans befintliga byggnader och utemiljö samt förbättra flödena i byggnaderna. Ytskikten såsom golv, väggar, kakel, dörrar, fast inredning och undertak ska bytas i den befintliga byggnaden och ges samma gestaltning som den nybyggda delen för att skapa en utformning som känns igen i hela skolan.

– Vi har under projektets inledande fas arbetat både effektivt och målinriktat för att ta fram en produkt som uppfyller kommunens krav på både innehåll, kvalitet, estetik och inte minst ekonomiska mål. Det är väldigt glädjande att vi nu är överens om att ta nästa steg i processen och starta bygget av Rimforsa nya skola, säger Jonas Leijon, projektchef på NCC Building Sweden i Linköping.

Projektet påbörjas under andra kvartalet 2024 och beräknas vara klart hösten 2026.

#kinda #ncc
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0