Bostad
1 min lästid

Grönt ljus för 3 000 bostäder i Umeå

10:e januari 2024, 12:36
Grönt ljus för 3 000 bostäder i Umeå
BIldkälla: Riksbyggen.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Stadsdelen kommer att inkludera hela 3000 bostäder och en mångfald. Hela projektet kommer att utformas med hänsyn till naturen och hållbara transportalternativ.

Tomtebo strand är namnet på denna nya stadsdel. Stadsdelen kommer att ha en stark hållbarhetsprofil och kommer att ligga mellan Nydalasjön och Universitetsområdet i Umeå.

I området planeras det för totalt 3 000 bostäder, vilket innebär lika många invånare som tre små inlandskommuner, samt 70 000 kvadratmeter för olika verksamheter, handel och service. Utvecklingen av Tomtebo strand kommer att genomföras i flera etapper och förväntas pågå under ungefär 15-20 år. I den allra första etappen har Riksbyggen planerat för cirka 100 nya bostäder.

Idag fick Umeå kommun grönt ljus för den detaljerade planen, som tidigare hade godkänts den 15 november. Planen tar hänsyn till områdets befintliga natur med inslag som Kolbäcken och den gröna korridoren. Här prioriteras hållbara transportmedel, och planen syftar till att minimera biltrafiken genom området. Dessutom kommer en central kollektivtrafiklänk att binda samman området och göra det enkelt att nå.

Tomtebo strand utvecklas av Umeå kommun, HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi och Vakin.

#ncc #peab #riksbyggen #skanska #tomtebo strand #umeå
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0