Byggindustrin
2 min lästid

Peab tar hem skolorder i Lerum

4:e december 2023, 08:22
Peab tar hem skolorder i Lerum
Bildkälla: Peab.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Antalet skolplatser behöver bli fler i norra Lerum för att möta det ökande antalet elever. Peab ska därför bygga en ny skola för 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Projektet innefattar även lokaler för en anpassad skola med plats för cirka 50 elever med särskilda behov. Även en fullstor idrottshall ska byggas på området. Förutom skolan ingår det även i Peabs uppdrag att anlägga en ny huvudväg med en vänd- och busshållplats samt nya gång- och cykelbanor. Utanför skolans område ska det byggas skolvägar med säkra övergångar och tydliga väglinjer.

– Vi är glada och stolta över att få vara en del av samhällsutvecklingen i Lerum. Vi på Peab har stor erfarenhet av att bygga både skolor och infrastruktur och vi ser fram emot att få sätta spaden i marken, säger Liselott Bergkvist, regionchef på Peab.

Skolan är utformad för att kunna bevara den natur som finns i området med målet att i största möjliga mån ha kvar den naturliga topografin och vegetationen. För att bevara den biologiska mångfalden kommer en groddjursdamm att finnas i anslutning till skolans område samt en undergång för groddjuren. På skolgården ska det skapas skyfallslösningar som binder ihop området med närliggande Säveån. Detta kommer att göras i form av bland annat en större damm samt anpassningar i naturen och på skolgården för att området ska klara av att hantera större vattenmängder vid skyfall.

Uppdraget är en totalentreprenad i strategisk partnering med omgående byggstart. Projektet väntas stå färdigt till sommaren 2027.

#lerum #peab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0