Byggindustrin
2 min lästid

Peab tecknar avtal för Göteborgs hamn

20:e november 2023, 10:01
Peab tecknar avtal för Göteborgs hamn
Foto: Göteborgs Hamn.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och en garant för svenskt näringslivs access till hela världen.

Nu har Peab anlitats i ett samverkansavtal för att sätta ramarna för projektet Kustkaj 2.0 som innebär en ny och uppgraderad kajanläggning för lastning och lossning av flytande energiprodukter. Projektet kommer att innefatta geotekniska förbättringar, ny grund, rivning och nybyggnad av 300 meter kaj och i vissa delar även ny processlayout och utrustning.

– Vi på Peab är stolta över att vara en del av Göteborgs Hamns utveckling och vision. Vi har fått förtroendet att genomföra förstudie och efterföljande projektering av detta komplexa projekt, vilket ger oss möjlighet att bidra med effektiva lösningar för projektets utmanande grundläggning. Vi är etablerade lokalt i Göteborg sedan många år tillbaka och har en bred kompetens för att leverera ett framgångsrikt resultat, säger Mattias Emanuelsson, bitr. regionchef på Peab.

Energihamnen i Göteborg är viktig för energiförsörjningen i hela landet. Här anlöper cirka 2200 tankfartyg varje år och 22,3 miljoner ton energiprodukter hanteras. Under byggnationen av den nya kustkajen kommer fartyg att kunna anlöpa och pågående verksamhet kunna vara i drift.

– Kustkajen 2.0 är en jätteviktig reinvestering för Göteborgs hamn, där vi också ser till att ytterligare stärka möjligheterna för samhällets omställning till förnybara energislag som bara kommer att accelerera under kajens livslängd. Projektet ligger helt i linje med hamnens långsiktiga ambition att bli Skandinaviens största hubb för förnybar energi, och vi är glada att vi nu har en stark entreprenör på plats i form av Peab som hjälper oss att realisera detta, säger Erik Hallgren, infrastrukturchef på Göteborgs Hamn AB.

Projektet har ett stort miljöfokus och hållbarhet genomsyrar all verksamhet för att minimera miljöpåverkan i syfte att nå både Peab och Göteborgs Hamn AB:s miljömål. Förstudie och förprojektering startar under Q4 2023 och byggnadsarbeten är planerade att starta under Q1 2026 och pågå fram till Q1 2031

#göteborg #göteborgs hamn #peab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0