Byggindustrin
2 min lästid

Beskedet: Veidekke minskar personalen

8:e november 2023, 08:32
Beskedet: Veidekke minskar personalen
Jimmy Bengtsson, Veidekke. Foto: Branschaktuellt.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Omsättningen ger en ökning på 9 % jämfört med 9,6 miljarder NOK under tredje kvartalet 2022. Det var Bygg Norge, Bygg Sverige och Infrastruktur Sverige som stod för ökningen.

– Veidekke har bibehållit en stabil lönsamhet trots en ständigt mer krävande marknad och ökade både omsättning och resultat i tredje kvartalet, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Ökande räntor och fortsatt höga materialkostnader gör att kunderna är mer avvaktande och det tar längre tid att få i gång projekten. Vi har god förutsägbarhet över aktiviteterna de närmaste 12 månaderna, men förväntar att marknadsförhållanderna kommer påverka omsättningen mot slutet av 2024. Trots det finns det möjligheter även i en svagare marknad och det är vi beredda på att kunna utnyttja, säger Jimmy Bengtsson.

– Trots utmaningarna i marknaden bibehåller Veidekke en hög orderreserv med projekt av god kvalitet. Merparten av orderingången i kvartalet kommer från de privata segmenten och kan tillskrivas goda och långsiktiga kundrelationer i enheter med god lönsamhet, säger Bengtsson.

Orderingången under kvartalet utgjorde 5,0 miljarder NOK, jämfört med 7,6 miljarder NOK under tredje kvartalet 2022. Vid utgången av kvartalet utgjorde orderreserven 40,7 miljarder NOK, en nedgång på 2 % från årsskiftet och 7 % från samma period föregående år. Ungefär 66 % av orderreserven kommer till omsättning i de nästa tolv månaderna.

– Det är stor variation i marknaden mellan de olika geografierna och segmenten vi verkar inom. Marknadsnedgången har länge varit tydlig i det svenska bostadssegmentet och i fjärde kvartalet genomför vi därför en större organisationsanpasning som innefattar en neddragning av 60 anställda i Sverige, säger Bengtsson.

Den ökade aktiviteten gav ett ökat nominellt resultat för koncernen och resultat före skatt var 601 miljoner NOK, jämfört med 545 miljoner NOK under samma period föregående år. Den samlade resultatmarginalen var 5,8 %, mot 5,7 % i tredje kvartalet 2022.

#varsel #veidekke #veidekke bostad
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0