Byggindustrin
1 min lästid

Svevia: "Ökade kostnader belastar resultatet"

27:e oktober 2023, 08:59
Svevia:
Joachim Hallengren. Bildkälla: Aspelin Ramm.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Den totala orderingången uppgick till 1,2 miljarder kronor (2,5), att jämföra med föregående år då ett stort vindkraftsprojekt registrerades i perioden. Orderstocken var fortsatt hög och uppgick till 12,6 miljarder kronor (11,7).

– Effekten av en stark efterfrågan på anläggningsmarknaden har motverkats av den ökande konkurrensen och de stora prisökningarna på insatsvaror. Svevias tillväxt avstannade i tredje kvartalet på grund av färre pågående projekt och minskad orderingång i division Anläggning. Samtidigt har det höga kostnadsläget påverkat marginalerna i våra kontrakt inom division Drift, säger Joachim Hallengren, tf vd och koncernchef.

Under kvartalet genomfördes den årliga medarbetarundersökningen där Svevias index för ambassadörskap Employee Net Promotor Score (eNPS) uppgick till 31 (33) vilket visar på ett fortsatt högt engagemang bland medarbetarna.

– Jag är övertygad om att det höga engagemanget hos våra medarbetare är en viktig tillgång för Svevia i en utmanande tid, avslutar Joachim Hallengren, tf VD och koncernchef.

#delårsrapport #svevia
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0