Byggindustrin Bostad
1 min lästid

Halverade bostadsförsäljningar för JM

26:e oktober 2023, 08:42
Halverade bostadsförsäljningar för JM
Johan Skoglund, VD vid JM. Bildkälla: JM.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Bolaget skriver i ett kort pressmeddelande att de har “fokus på kassaflöde i en utmanande bostadsmarknad”. Antal sålda bostäder minskade till 1 128 (2 197) och produktionsstarter minskade till 869 (2 215).

Övriga nyckeltal:

  • Intäkterna uppgick till 10 444 mkr (11 233).
  • Rörelseresultatet minskade till 822 mkr (1 297). Rörelsemarginalen minskade till 7,9 procent (11,6).
  • Resultatet före skatt minskade till 746 mkr (1 249) och resultatet efter skatt minskade till 570 mkr (982).
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 13,5 procent (19,9).
  • Resultat per aktie uppgick till 8,90 kronor (14,50).
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till −452 mkr (−615).
  • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 12 528 mkr (8 999) och resultat per aktie till 16,50 kronor (11,00).
#delårsrapport #jm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0