Byggindustrin
3 min lästid

Facket: Var tredje byggnadsarbetare otrygg

12:e oktober 2023, 08:45
Facket: Var tredje byggnadsarbetare otrygg
Johan Lindholm. Bildkälla: Byggnads.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Enligt arbetsmiljölagen ska samverkan ske i all planering som påverkar arbetsmiljön och risker ska bedömas så tidigt som möjligt. Trots det säger nästan tre av fyra byggnadsarbetare att varken de eller deras skyddsombud blivit involverade i planeringsarbetet. Något som leder till ökad otrygghet bland de anställda.

– Vi visste att arbetsgivarna ofta brister i samverkan och den planerade riskbedömningen, men det här var värre än vi trodde. Tidiga riskbedömningar och samverkan är ett av de effektivaste sätten att motverka olyckor och arbetsskador. Här måste arbetsgivarna se över sin planering och faktiskt börja följa lagen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Fackförbundet Byggnads har frågat över 3 500 av sina medlemmar om de eller deras skyddsombud blivit involverade i planeringen av arbetsmiljön. Medlemmarna fick även svara på frågor om sin upplevda trygghet ur ett arbetsmiljöperspektiv.

• Drygt 73 % uppger att varken skyddsombud eller annan arbetstagare överhuvudtaget fick möjlighet att medverka i planeringen av deras nuvarande projekt.
• 7,8 % av de som blev involverade i arbetsmiljöarbetet blev det samma dag som projektet skulle starta.
• Endast 3,6 % av de som blev involverade i arbetsmiljöarbetet blev det en månad eller mer innan bygget startade.

Undersökningen visar dock att de som har blivit involverade i arbetsmiljöarbetet också känner sig tryggare på sina arbetsplatser. De upplever dessutom i mycket högre utsträckning att arbetsgivaren vidtagit alla åtgärder som behövs för att motverka ohälsa och skador.

– Vi kan nu visa svart på vitt att samverkan leder till både säkrare arbetsplatser och tryggare medarbetare. Det borde vara en ögonöppnare för företagen i branschen. Här måste bolagen se över sin verksamhet, kunskapsnivån måste höjas och det måste kosta att bryta mot lagen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Så vill Byggnads höja säkerheten:

Ett tillräckligt skarpt regelverk finns redan på plats och formuleringar i såväl lagtext som föreskrifter visar tydligt lagstiftarnas intentioner. Ändå är det få som faktiskt uppfyller de krav som finns. Tidig riskbedömning och inkluderande arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att få säkra arbetsplatser, men för att nå dit måste kunskapsnivån höjas och sanktioner införas

  1. Inför sanktionsavgifter för brott mot föreskrifterna SAM och OSA. Den som bryter mot lagen måste bli straffad.
  2. Mer arbetsmiljö och säkerhet på schemat. Utbildningarna på högskolor, yrkesutbildningar och gymnasium måste ge större utrymme åt praktiskt arbetsmiljöarbete och säkra arbetssätt för att höja den generella kunskapsnivån i branschen.
  3. Krav på arbetsmiljöutbildning för arbetsledande personal. Arbetsgivarorganisationerna måste ta ansvar för att fler i arbetsledande position genomför de kollektivavtalsreglerade arbetsmiljöutbildningarna som parterna är överens om.

Under vecka 43 är det den europeiska arbetsmiljöveckan. Under hela veckan kommer Byggnads att göra riktade arbetsplatskontroller över hela landet med fokus på just riskbedömning i tidigt skede.

#byggnads
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0