Byggindustrin
2 min lästid

Tuffa domen: 1 400 byggbolag riskerar konkurs

25:e augusti 2023, 09:38
Tuffa domen: 1 400 byggbolag riskerar konkurs
Foto: Hasse Holmberg / TT.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Kommande 12 månader förväntas 1,75–2,0 procent av bolagen i byggbranschen gå i konkurs. Enligt prognosen innebär detta att mellan 1200–1400 byggföretag riskerar konkurs.

– Det är viktigare än någonsin att vara noggrann med vem du gör affärer med, för att hålla nere risken i den egna verksamheten och säkra resiliens. Siffrorna visar att det har särskilt stor betydelse för de som anlitar byggföretag. Byggverksamhet är en konkursbenägen bransch som drabbas hårt när ekonomin bromsar in eftersom den till stor del består av mindre bolag med dålig likviditet, säger Henrik Hargeus, affärsanalytiker på Dun & Bradstreet.

Prognosen är baserad på uppgifter om kreditvärdigheten hos 69 712 byggföretag, kombinerat med historiska data om konkursrisk för olika kreditvärdighetsbetyg (AAA-C) samt nya bolag och befintliga bolag utan kreditbetyg. Korrelationen mellan kreditvärdighet och konkursrisk är stark.

Av byggföretagen som gick i konkurs under januari-juli 2023 hade 60,5 procent kreditratingbetyget C, den lägsta nivån, ett år innan konkursen. 0,25 procent av bolagen som gick i konkurs under perioden hade den bästa kreditratingen AAA ett år innan konkursen.

Betalningsanmärkningar tidig signal

Andelen betalningsanmärkningar bland byggföretag har ökat och ligger över snittet för ekonomin som helhet.

Under juli 2023 ökade betalningsanmärkningarna bland byggbolagen med 9,9 procent, jämfört med juli 2022. Det kan ställas mot betalningsanmärkningar för ekonomin i stort, vilka minskade med 1,6 procent under samma period.

– Betalningsanmärkningar är en tidig indikator på vart vi är på väg. Att anmärkningarna inom bygg har ökat mer än ekonomin som helhet, och är ett tecken på svag resiliens. Detta är illavarslande för branschen. Antalet anmärkningar kan också komma att öka, med tanke på att många bolag har skatteskulder som behöver betalas tillbaka, som de har kunnat skjuta upp med anledning av pandemin, säger Henrik Hargeus.

Den drivande faktorn bakom ökningen av betalningsanmärkningar inom bygg är att andelen enskilda mål, skulder till privata aktörer, har ökat sedan pandemiutbrottet 2020. 37 procent av betalningsanmärkningarna i juli 2023 berodde på skulder till privata aktörer, medan motsvarande siffra för 2022 är 26 procent.

Resterande betalningsanmärkningar kommer från allmänna mål som rör skulder till staten, så som skatter och avgifter.

Utvecklingen en fortsättning på negativ trend

Under perioden 1 januari-13 augusti 2023 gick 865 bolag i byggbranschen i konkurs, en ökning med 31,3 procent jämfört med samma period 2022. I snitt utgjorde byggverksamhet 18,7 procent av samtliga konkurser från 1 januari-13 augusti 2023.

Andelen konkurser inom byggverksamhet var högst för företag med 5–9 anställda (30,3 procent) och 10–50 anställda (30,4 procent). I termer av andelen anställda i konkurs, kom 25,9 procent (3068 personer) från byggverksamhet under perioden.

#dun & bradstreet #konkurs #konkurser
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0