Byggindustrin
2 min lästid

NCC vinner order – ska asfaltera Öresundsbron

16:e augusti 2023, 08:19
NCC vinner order – ska asfaltera Öresundsbron
Bildkälla: NCC.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Projektet är en utförandeentreprenad med en volym om cirka 15 000 ton asfalt fördelade på 110 000 kvm fräslådor och 40 000 kvm toppning.

– Vi fick in flera mycket kvalitativa anbud i upphandlingen. Efter vår utvärdering kunde vi konstatera att NCC lämnat den bästa kombinationen av pris och kvalitet. För oss på Øresundsbron är det viktigt att i möjligaste mån utvärdera våra leverantörers förmågor inom hållbarhetsområdet och kvalitet i utförandet. Vi ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med NCC, säger Gustaf Persson, Inköpskoordinator Øresundsbron

Asfaltmassorna kommer att hämtas från NCC:s asfaltverk i Södra Sandby utanför Lund. De stora arbetena i avtalet omfattar betalstation Lernacken, serviceväg Pepparholm, tunneln och Kastrup-halvö.

Öresundsförbindelsen är ett utsatt anläggningsprojekt som ska klara av höga trafikflöden, vind och vatten, vilket ställer höga krav på materialet och utförandet. Upphandlingen lade stor vikt vid mjuka parametrar såsom organisationens sammansättning, erfarenhet och beskrivning av hur genomförandet ska gå till.

– Det är glädjande att vi ser ytterligare exempel på beställare som rör sig mot ett fokus på hur samarbetet ska genomföras och på hållbarhetsaspekter. Detta gör att vi tillsammans med kunden kan skapa mest utdelning av de offentliga medel som används samtidigt som vi tillser en lägre påverkan på miljön, säger Tobias Pettersson, avdelningschef, NCC Industry.

Ramavtalet inleds omgående och löper under två år med option på ytterligare två år som förlängs med ett år i taget. Uppdragen kommer orderregistreras löpande i samband med avrop i affärsområde NCC Industry.

#ncc #öresundsbron
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0