Byggindustrin
2 min lästid

"Mer utmanande än väntat"

31:a januari 2023, 10:14
Tomas Carlsson, koncernchef och VD vid NCC. BIldkälla: NCC.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Lägre rörelseresultat för helåret är drivet främst av Industry och Building Sweden, i kvartalet också av Building Nordics, skriver bolaget.

– 2022 har varit mer utmanande än väntat, men vi står trots det väl rustade för framtiden med en bra orderstock, god efterfrågan i många segment, många stabila verksamheter och stark finansiell ställning, säger Tomas Carlsson, VD och koncernchef NCC och fortsätter:

– Property Development har resultatavräknat ett projekt i kvartalet och tre under året, och levererar ett rörelseresultat i nivå med föregående år. Fastighetsmarknaden är påverkad av det rådande ekonomiska läget vilket gör att det finns osäkerhet inför 2023. Vi kommer att söka möjligheter till nya projekt men samtidigt ställa höga krav för att starta dem och vi kommer att sälja projekt först när vi upplever att marknadsnivån är acceptabel.

Nyckeltal:

Fjärde kvartalet 2022

 • Orderingången uppgick till 12 280 (16 059) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 16 018 (15 998) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 544 (605) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 520 (577) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 407 (538) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,13 (5,00) SEK

Perioden januari – december 2022

 • Orderingången uppgick till 53 285 (55 786) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 54 198 (53 414) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 358 (1 825) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 299 (1 765) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 069 (1 508) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 10,29 (14,02) SEK
#delårsrapport #ncc
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0