Byggindustrin
2 min lästid

Negativa besked för NCC i Q3

26:e september 2022, 07:40
Negativa besked för NCC i Q3
Tomas Carlsson, koncernchef och VD vid NCC. BIldkälla: NCC.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Till följd av bristande projektstyrning görs också orelaterat till detta nedskrivningar i ett fåtal bostadsprojekt i Sverige.

‒ De allra flesta av våra projekt och verksamheter klarar sig väl trots kraftig inflation och ekonomisk osäkerhet. Asfaltverksamheten har dock haft stora utmaningar då vi trots kraftiga prishöjningar mot kund inte fullt ut har kunnat kompensera för ökade kostnader under tredje kvartalet. Vi har också enstaka byggprojekt där projektstyrningen brustit, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på NCC.

Stigande kostnader framför allt för energi och därmed lägre volymer påverkar asfaltverksamheten, tydligast i Danmark och Norge. NCC har höjt priserna mot kund, men det har inte fullt ut kompenserat för kostnadsökningarna. Detta påverkar resultatet negativt resten av året.

Backar 65 miljoner

Affärsområdets resultat påverkas också av behov av ytterligare pensionsinbetalningar till pensionsstiftelsen för de svenska bolagen för att kompensera för skuldökning, främst till följd av ändrad diskonteringsränta, och värdesänkning i pensionsstiftelsens tillgångar till följd av fallande börser.

Sammantaget gör NCC bedömningen att affärsområde Industry kommer att ha ett rörelseresultat kring noll för helåret 2022. Rörelseresultatet efter perioden Jan-Jun var -65 miljoner kronor.

Affärsområdet har ett omfattande åtgärdsprogram för att fortsatt hantera de höga kostnaderna genom omställning av asfaltverk, anpassning av kapacitet och omfattande kundkontakter.

#ncc
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0