Byggindustrin
1 min lästid

NCC ger ut obligationer för en miljard

7:e september 2022, 07:21
NCC ger ut obligationer för en miljard
Foto: Pontus Lundahl/TT
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Obligationer för ett värde av 1 miljard kronor med 3 års löptid emitterades den 1 september med likviddag den 8 september 2022.

‒ Liksom vid tidigare emission så har intresset varit mycket stort, vilket är glädjande och visar på kapitalmarknadens förtroende för NCC:s finansiella styrka. Vi har en tydlig ambition med vårt hållbarhetsarbete och att vi integrerar detta i vår finansieringsstrategi är ännu ett exempel på detta, säger Charlotte Z. Lindstedt, Head of Group Treasury, NCC.

Medlen från obligationerna kommer uteslutande att användas för att finansiera gröna projekt och initiativ så som hållbara fastighetsutvecklingsprojekt, omvandling till förnyelsebara energikällor vid asfaltstillverkning, effektivisering av energianvändning, ökad återanvändning och återvinning av material samt skydd av biologisk mångfald i täkter.

Det gröna ramverket för obligationerna har uppdaterats i juni 2022 och verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Universitetet i Oslo. Ramverket klassas som ”medium green”.

SEB och Handelsbanken var arrangörer av transaktionen och SEB har agerat som rådgivare kring uppdateringen av det gröna ramverket.

#ncc
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0