Byggindustrin
2 min lästid

Startskott för bygget av Halvorsäng Logistikpark

8:e mars 2022, 13:58
Startskott för bygget av Halvorsäng Logistikpark
Hamnvy. Bild: Göteborgs Hamn
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Inom kort ökar tillgången på logistikfastigheter med ytterligare lagringsmöjligheter ett stenkast från Göteborgs hamns terminaler.

– Halvorsäng Logistikpark har ett unikt läge i direkt anslutning till Göteborgs hamn med Nordens mest kompletta fartygs- och inlandsnätverk. Hamnen ska vara garanten för näringslivets access till omvärlden och med den här pusselbiten i vårt totala logistikerbjudande tar vi ytterligare ett steg, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

För att realisera planerna på att utveckla området Halvorsäng till logistikpark beslutade Göteborgs Hamn att skapa ett joint venture med Castellum. I juni 2021 tecknades en avsiktsförklaring om ett bolag där båda parter äger lika delar, som klubbades formellt av Göteborgs kommunfullmäktige i slutet av november. Det framgår av ett pressmeddelande från Göteborgs Hamn.

Bygget påbörjas med en första etappstart under våren varefter hela området ska vara färdigutvecklat inom fyra år.

– Läget och förutsättningarna är perfekta för att åstadkomma något riktigt extra som både gynnar Göteborgs konkurrenskraft och skapar nya arbetstillfällen i regionen, säger Mariette Hilmersson, vd för Castellum Väst.

Halvorsäng Logistikpark ligger i direkt anslutning till hamnen med bra läge för hantering av inkommande gods via sjövägen. Vidare distribution från anläggningen, med närhet till flera av Göteborgsregionens stora industrier, genomförs sedan via ett förhållandevis stort utbud av transportlösningar med järnväg och lastbil.

I direkt anslutning till logistikparken byggs även Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik. Sedan i december finns även Halvors länk – en ny väg som underlättar godstransporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen och Göteborgs hamn.

Halvorsäng Logistikpark
  • Cirka 270 000 kvadratmeter stort område
  • Totalt planeras sex byggnader i storlekar från 13 000 till 35 000 kvadratmeter
  • Några blir upp till 35 meter höga med möjlighet till yteffektiv lagerhållning av stora volymer
  • Allt byggs på stadig berggrund, med hög bärighet
  • När hela området står klart 2026 ska den sammanlagda lokalytan uppgå till 145 000 kvadratmeter
  • Cirka 600-700 personer beräknas ha sin arbetsplats här

Källa: Göteborgs Hamn

#castellum #göteborgs hamn #halvorsäng logistikpark
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0