Byggindustrin
2 min lästid

Cirka 3 miljarder fattas för arenabyggen i Göteborg

17:e januari 2022, 17:24
Cirka 3 miljarder fattas för arenabyggen i Göteborg
Genrebild: Unsplash.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen i Göteborg haft på bordet att utreda planerna på den stadsutveckling som inkluderar nya arenabyggen, i form av bland annat den multiarena som är tänkt att ersätta Scandinavium.

I politikernas beräkningar har det legat en förhoppning om att försäljning av byggrätter för nya bostäder längs Mölndalsån skulle kunna finansiera en stor del av dessa arenabyggen. En nyligen inlämnad rapport från stadsledningskontoret visar dock att det saknas runt 3 miljarder kronor för att täcka kostnaderna.

Rapporten gör gällande att försäljning av byggrätter beräknas ge ett överskott på omkring 1,5 miljarder kronor, medan totalkostnaderna för de nya arenorna väntas landa på uppemot 4,5 miljarder varav drygt 3 för multiarenan.

Vidare hänvisar rapporten till det faktum att staden inte får sätta sig i beroendeställning genom eventuell finansiering från externa aktörer, varför den typen av lösning utgör ett närmast obefintligt alternativ.

Valhallabadet står i vägen för byggstart

Placeringen av den nya multiarenan är tänkt till platsen där Valhallabadet ligger idag och bygget kan börja som tidigast 2029 efter färdigställandet av ett nytt centralbad, rapporterar Göteborgsposten.

Frågan om arenaprojektet ska behandlas av kommunstyrelsen i slutet av januari.

– Vi får titta närmare på hur man kan göra det. Det kan finnas andra tillgångar som vi kan avyttra som delfinansiering. Det kan också finnas andra byggrätter som kan bli en del i det här. Men det får vi återkomma till, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson till GP.

Enligt artikeln i GP kan en ny ishockey- och konsertarena stå klar som tidigast 2034.

Länk till rapporten från Stadsledningskontoret:

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/C01D9145360EEBCFC12587CD002A1331/$File/2.1.5_20220126_denna_galler.pdf?OpenElement

#göteborg #multiarena #rapport #stadsledningskontoret
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0