Byggindustrin
10:e januari 20221 min lästid

Skanska tar mångmiljardorder för nya Portal North Bridge

10:e januari 20221 min lästid
Skanska tar mångmiljardorder för nya Portal North Bridge
Den nya järnvägsbron ersätter en företrädare med över 100 år på nacken.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Bolaget har, i ett joint venture med Traylor Bros., Inc., tecknat avtal med NJ TRANSIT om att bygga nya Portal North Bridge i Hudson County, New Jersey, USA. Kontraktet är värt totalt 1,56 miljarder dollar, varav Skanskas andel är värd 1,09 miljarder dollar motsvarande cirka 9,4 miljarder kronor.

Projektet avser att ersätta den nuvarande över 100 år gamla Portal North Bridge med en ny tvåspårig fast brostruktur som korsar Hackensack River. Den nya järnvägsbron kommer att resa sig cirka 15 meter över floden, en fördubbling av höjden på den befintliga bron, och inkluderat påfarterna kommer den att sträcka sig över nästan fyra kilometer. Det framgår av ett pressmeddelande från Skanska.

Nya Portal North Bridge kommer att byggas i anslutning till den existerande strukturen. Projektet innefattar nedmontering och bortförsel av den befintliga bron, nya järnvägsbroar över intilliggande vägar, stödmurar, tillfartsvägar, tillträdesplattformar för byggprojektet, ny spårkonfiguration, kraftförsörjning och distribution samt strukturer för kontaktledningar och kommunikationsstöd.

Byggnationen kommer att påbörjas under andra kvartalet 2022 och färdigställandet är planerat till det tredje kvartalet 2027.

#portal north bridge #skanska #usa
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0