Byggindustrin
2 min lästid

Svenska Hus expanderar i Bandhagen

19:e november 2021, 08:32
Svenska Hus expanderar i Bandhagen
Pressbild. På bild Niklas Gahm, fastighetsutvecklingsansvarig på Svenska Hus, Erika Hellman vd på Gullringsbo Egendomar och Tobias Lundberg vd MVB öst.
Rebecca Bornlid Lesseur Rebecca Bornlid Lesseur
Like 0

– Skönt att komma i gång. Det här området i Bandhagen är en plats vi värnar om och som vi under 15 år kontinuerligt utvecklat, säger Niklas Gahm, fastighetsutvecklingsansvarig i Stockholm.

I dagsläget har Svenska Hus 160 lägenheter i Bandhagen. Allt började med att de 2007 genomförde en ombyggnad av områdets nedlagda gymnasium, vilket fortsatte i etapper med bygge av bostäder i hus på skolgården och i den gamla aulabyggnaden.

Nu fortsätter deras arbete i Bandhagen med 170 nya hyresrätter.

– Det handlar om Bandhagens entré från Örbyleden där vi uppför ett av fyra nya kvarter på den grusplan där det under de senaste 10 åren varit upplag och parkeringsplatser – vilket skapar en tydligare urban miljö i området, säger fastighetsutvecklingsansvarig Niklas Gahm på Svenska Hus.

Stadsutvecklingen görs i samförstånd med Stockholms kommun, där Svenska Hus har ansvar för kvarteret Småbildskameran 1. De är fastighetsutvecklare och förvaltare och samarbetar med bolagen i Gullringsbro Egendomar. MVB är byggentreprenör.

En långsiktig utveckling

I pressmeddelandet uppger Niklas Gahm att trafikbruset kommer minska i området eftersom de kommer skärma av bostadsmiljön mer genom detta projekt. Han menar att det kommer bidra till en bättre stadsmiljö.

Svenska Hus har beräknat för att de nya hyresgästerna ska kunna flytta in under 2023. När kvarteret Småbildskameran 1 står klart planerar det för ytterligare 100 lägenheter i området.

– Bandhagen är en stadsdel under utveckling och ett område vi vill fortsätta utvecklas inom. Att bygga hållbart och långsiktigt är helt i linje med vårt evighetsperspektiv, säger Lennart Karlsson, Tf. vd på Svenska Hus.

#bostadsbyggande #byggprojekt #fastighet #gullringsbro egendomar #mvb #stockholm #svenska hus
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0