Byggindustrin
1 min lästid

Skanska bygger ut tunnelbanan i Nacka

17:e november 2021, 14:25
Skanska bygger ut tunnelbanan i Nacka
Nacka plattform. Visionsbild: Skanska
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Skanska har tecknat avtal med Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, om en ny etapp i Nacka. Projektet omfattar nybyggnation av en tunnelbanetunnel om cirka 1 200 meter inklusive ett plattformsrum och två biljetthallar för station Nacka. Detta är en del av utbyggnaden av nya tunnelbanans Blå linje där Nacka är den sista stationen på den östliga utbyggnaden. Arbetet inkluderar i huvudsak bergtunnlar och schakt, ovanjordsberg, markarbeten i tunnlarna, betongarbeten, tillfälliga installationer och tillfälliga trafikomläggningar.

Entreprenaden kommer att ha stort fokus på att minimera klimatpåverkan och ska bedrivas i enlighet med miljöcertifieringssystemet CEEQUAL. Målet för beställaren är nivån Very good och CEEQUAL-arbetet ska integreras i både projektering och produktion.

Byggstarten är planerad till första kvartalet 2022 och projektet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2026.

#bergtunnlar #betongarbeten #nacka #schakt #skanska #stockholm #tunnelbana
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0