Arkitektur
3 min lästid

Liljewall och Platzer utvecklar nytt kvarter i Gamlestaden

6:e oktober 2021, 13:13
Liljewall och Platzer utvecklar nytt kvarter i Gamlestaden
Bild: Liljewall
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

I Gamlestadens fabriksområde trängs gamla industribyggnader med innovatörer och kreatörer i en mix av gammalt och nytt. Området som binder ihop stadsdelarna Kviberg och Kortedala med Göteborgs centrum är en viktig pusselbit för stadens utveckling. På uppdrag av Platzer ska Liljewall rita ett nytt kvarter som innefattar ett parkeringshus, en livsmedelsbutik och nya kontorsytor. Uppdraget tilldelades Liljewall efter en vinst i parallella uppdrag, enligt ett pressmeddelande från arkitektkontoret.

Det gamla sockerbruket från 1729 är Göteborgs äldsta bevarade industribyggnad. Byggnaden gjordes om till ett spinneri och verksamheten ombildades sedermera till aktiebolaget Gamlestadens Fabrikers AB. Det var här som driftsingenjör Sven Wingquist utvecklade det självreglerande kullagret som lade grunden för SKF och dotterbolaget Volvos framgångar. Än idag är Gamlestadens Fabriker ett entreprenörstätt område med gott om kreativa verksamheter inom bland annat mode och design. Området har på senare tid också fått en tydlig inriktning mot återbruk, hållbarhet och foodtech.

Platzers planer för området är att skapa en urban och levande stadsdel som tar vara på det industrihistoriska arvet samtidigt som man täpper till de luckor som 1900-talets rivningar har skapat mellan de äldre byggnaderna. Gestaltningen av de nya byggnaderna ska knyta an till den äldre industribebyggelsens karaktär. Området får också en tydligare gatustruktur med små torg och parker.

— Känslan som vi vill förmedla tillsammans med Platzer är att skapa en tillåtande och trygg miljö som främjar gemenskap och kreativitet. Här ska man kunna bo, arbeta, utföra ärenden och underhållas med utgångspunkt ur den speciella kulturella historia som fungerar som en stark bas för hela området. Såväl industrihistoria som hantverk och artisteri har format platsen genom tiderna. Det är ett unikt arv att förvalta och inspirerande att bygga vidare på, säger Laura Stål, arkitekt på Liljewall.

Byggnaden som Liljewall ritar ligger strategiskt placerad i områdets södra stadsbryn. Ena sidan av byggnaden vänder sig ut från området mot Göteborgs stadskärna i sydväst och bildar en tydlig fond i ett storskaligt landskap av motortrafikleder och järnvägsspår. Byggnadens andra sida vetter inåt området och knyter an till byggda miljöer som härrör från områdets brokiga industrihistoria. Den blir utöver ett funktionellt hus som rymmer parkeringshus och livsmedelsbutik också en betydande identitetsmarkör för området.

— Vi ser fram emot att arbeta vidare med konceptet tillsammans med Liljewall och att äntligen påbörja utvecklingen av Gamlestadens Fabriker. Byggnaden blir både skyltfönster för området och ett viktigt nav för mobilitet och service, säger Marie Teike, affärsutvecklare på Platzer.

Utgångspunkten för gestaltningen är, förutom detaljplanens förutsättningar, en stark önskan om att förankra byggnaden på platsen så att den på bästa sätt bidrar till att vidareutveckla områdets inneboende kvaliteter och skapa en levande stadsmiljö. Fasadmaterial och konstruktion regleras för att klara de brand- och explosionsrisker som föreligger på grund av närheten till trafik som hanterar farligt gods och diskussioner förs om att använda återbrukat material så långt det är möjligt. Genom etappvis uppbyggnad kan maximal flexibilitet uppnås utifrån alternativa scenarion kring fördelning av ytor för parkering, kontor och handel.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0