Sponsrad
3 min lästid

Med HVO100 vinner du nästa upphandling!

15:e september 2021, 09:07
Med HVO100 vinner du nästa upphandling!
Sponsrad
Like 0

Byggbranschen står årligen för cirka 10% av Sveriges utsläpp, en betydande andel som visar vikten av att sektorn ställer om. Insikten finns redan inom branschen vilket gör att många instiftat visioner om en framtida klimatneutralitet. Byggföretagen säger att byggbranschen kan vara klimatneutral år 2045 och redan till 2030 kan halvera sina utsläpp genom att använda redan tillgängliga lösningar som till exempel förnybar diesel.

I kampen mot växthuseffekten är förbränning av fossila bränslen den viktigaste barriären att ta sig över. Allt fler kunder ställer krav på att företaget de anlitar kan leverera hållbara lösningar. – Det behöver inte vara så komplicerat.

Från avfall till bränsle

Återvinning är en av de mest grundläggande insatserna för att minska klimatavtrycket. Förnybar diesel, även kallad HVO100, är ett bränsle med i stort sett samma egenskaper som den fossila dieseln, med undantaget att den drastiskt minskar Co2e-utsläppen. Istället för råolja används restprodukter, som till exempel slakteriavfall och återvunna frityroljor från matlagning, i framställningen. Omvandlingen från avfall till förnybart bränsle innebär att inga nya växthusgaser tillförs till atmosfären, eftersom de ingår i ett redan befintligt kretslopp, till skillnad från det fossila bränslet.

Jag är övertygad om att dieselfordonet är den moderna tidens miljöfordon, säger Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste.

Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste
Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste

Bara att tanka och köra

Omställningen är dessutom enkel, det är bara att tanka och köra. Du behöver inte genomföra krångliga eller kostsamma modifikationer av ditt befintliga dieselfordon för att kunna tanka förnybart. Till skillnad från traditionell biodiesel ger Neste MY Förnybar Diesel en renare förbränning och drar heller inte till sig vatten. Det säkerhetsställer att bränsletanken inte blir hem för oönskat liv, som alger. Utöver detta har HVO100 även en unik tålighet mot kyla ned till -30 grader.

Att inom byggbranschen stå i framkant med en genomtänkt hållbarhetsplan kommer hjälpa er att vinna mark i era nästa upphandlingar. Eftersom 80 procent av transport- och byggsektorn fortfarande drivs av fossila bränslen, kommer ni att stå ut från mängden när ni tankar förnybart. Genom att göra omställningen till HVO100 skapar du en miljövänlig framtid för kommande generationer – och blir framgångsrik på köpet.

Är du redo att ställa om? Räkna på dina Co2e utsläpp på nestemy.se


Neste skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen. Vi raffinerar avfall, restprodukter till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0