Byggindustrin
2 min lästid

​Svenska branschen starkast i Europa

1:a juni 2017, 09:30
​Svenska branschen starkast i Europa
Swecos kontor i Stockholm. Foto: Branschaktuellt
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Nu presenterar den europeiska organisationen för teknikkonsulter sin konjunkturbarometer, EFCA Barometern. Den visar att den svenska marknaden utvecklas särskilt starkt. Europamarknaden fortsätter att stabilisera sig, även om det fortfarande är stora skillnader mellan olika delar av Europa.

Konjunkturbarometern som presenteras av EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) visar på en generell förbättring för den europeiska marknaden för teknikkonsulter. Endast fyra av de 21 medverkande länderna rapporterade om en svag intern marknad.

Det råder skillnader mellan de nordiska länderna, Centraleuropa och Sydeuropa. Medan Norden haft en relativt god marknad i flera år har de sydeuropeiska länderna kämpat med återhämtning efter finanskrisen 2008, som innebar kollaps för vissa marknader. Sverige sticker ut som enda land med väldigt stark marknadstillväxt, och har varit den mest stabila marknaden i Europa sedan finanskrisen.

Bild: Svenska Teknik&Designföretagen
Bild: Svenska Teknik&Designföretagen

De senaste åren har branschen på europeisk nivå varit i en tydlig återhämtningsfas. Vissa delar av Europa är kvar i den fasen, men som helhet har branschen stabiliserats. I flera europeiska länder klassas den som god eller mycket god.

-Det är positivt att den europeiska marknaden för tekniska konsulter nu är stabil. I Sverige är efterfrågan på teknikkonsulttjänster särskilt hög. EFCA Barometern bekräftar att den här utvecklingen fortsätter, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

-Förväntningarna på utvecklingen framöver är nästan enbart neutrala eller positiva oavsett om det gäller orderingången, omsättningen eller personalutvecklingen. Även lönsamheten förbättras. Under 2017 förväntas den vara oförändrad eller förbättras i samtliga medverkande länder, säger David Cramér, marknadsanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen.

EFCA Barometern tas fram två gånger per år av den europeiska associationen för teknikkonsulter, EFCA, i samarbete med Svenska Teknik&Designföretagen, FRI i Danmark och ORI i Belgien.

Rapporten presenteras två gånger per år och baseras på enkätundersökningar bland de nationella branschorganisationerna, varav Svenska Teknik&Designföretagen är en, och visar den övergripande utvecklingen i Europa.

#enkät #ramböll #teknikkonsult #undersökning
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0