Byggindustrin
3 min lästid

Fastigheter rustade för framtida klimatkatastrofer

28:e september 2021, 11:04
Fastigheter rustade för framtida klimatkatastrofer
Pressbild: Ytterbygg
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Fastighetsägare i Göteborg har klimatsäkrat 15 verksamhetsfastigheter för att rusta för framtida naturkatastrofer. Åtgärderna omfattas av en invallning som ska skydda mot översvämning vid höga vattennivåer i Göta älv, samtidigt som leran i marken förstärkts med kalkcementpelare för att förhindra ras. Projektet har kostat totalt 13 miljoner.

Området ligger i Göta älvdalen som är ett av Sveriges mest skredkänsliga områden, där det historiskt har varit flera allvarliga skred, som Surteraset och Tuveraset. Till följd av klimatförändringar kommer rasen framöver bli allt mer frekventa, då ökat flöde i älven skapar mer erosion.

Redan vid stormen Gudrun 2005 gick vattnet från Göta älv ända upp till industribyggnaderna längst ner i området. Som framgår av ett pressmeddelande blev detta en väckarklocka för fastighetsägarna i området eftersom vattenstånden i framtiden riskerar att bli ännu högre.

– Det är för att undvika översvämningar och skred i framtiden vi har gjort åtgärderna. Det är alltid bättre att förebygga problem, säger Ytterbyggs VD Mats Berntsson, som varit drivande i arbetet.

Invallningen utmed älvkanten är drygt 300 meter lång och gjord av plastspånt som klätts in med trä. Den skyddar 15 fastigheter där 140 företag har sin verksamhet. Vid höga vattennivåer kan dagvattenledningarna i området stängas och pumpar startar automatiskt och pumpar ut regnvatten som kommer på insidan invallningen. 4000 kalkcementpelare är installerade i rader tvärs älvkanten till tolv meters djup, för att stabilisera leran och förhindra skred.

Hela projektet har utförts i samarbete mellan fastighetsägarna på Backa Bergögata. Total kostnad för projektet är 13 miljoner kronor, varav förstärkningen har bekostats delvis med statliga medel med ett bidrag på 6 miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi nu ser konkreta åtgärder för att säkra upp att vattenförsörjning, bebyggelse, miljö och infrastruktur längs med Göta älv inte påverkas av ras och skred. Det här är ett positivt exempel på samverkan där flera aktörer gått samman för gemensam samhällsnytta och anpassning till ett förändrat klimat, säger Johan Anderberg, Generaldirektör, SGI.

Skredrisksäkring och skydd mot översvämningar kommer i framtiden att behövas på många platser längs med hela Göta Älvdalen. Statens geotekniska institut har tillsatt pengar och bildat Götaälvdalsdelegationen som har i uppdrag att stödja projekt som minskar risken för skred. Det projekt som nu invigts är det första projekt som fått bidrag från SGI och utförts i samarbete mellan fastighetsägare, SGI och Göteborgs stad.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0