Byggindustrin
3 min lästid

Så mår byggarbetarna psykiskt: "Ett dolt problem"

8:e september 2021, 09:23
Så mår byggarbetarna psykiskt:
Bild: Ramirent
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Psykisk ohälsa är fortfarande ett dolt problem inom byggbranschen, även om det på senare tid har börjat uppmärksammas allt mer. Ramirent har tagit fram en rapport, som visar att så många som 16 procent inom byggbranschen har mått psykiskt dåligt på grund av sitt arbete, flera gånger det senaste året.

I Ramirentrapporten, som släpps idag, har Ramirent bland annat undersökt hur måendet ser ut ute på byggena.

16 procent av de tillfrågade i rapporten har mått psykiskt dåligt pga stress, oro, ångest eller annan psykisk ohälsa flera gånger det senaste året. Undersökningen* visar även att fem procent har sökt hjälp för psykisk ohälsa relaterat till arbetet. Ytterligare tre procent har sökt för orsaker utanför jobbet.

– När undersökningen gjordes hade vi levt med pandemin under drygt ett år och vi vet ännu inte hur det har påverkat vårt mående. Därför känns det viktigt att följa upp de här siffrorna under en längre period. Samtidigt måste byggbranschen, precis som alla andra branscher, jobba med det psykiska måendet parallellt med att skapa en bättre och säkrare fysisk arbetsmiljö, menar Anna Klebe, HR-chef på Ramirent.

Som företag behöver man lägga basen med verktyg för chefer, ledare och medarbetare i hur man ska vara mot varandra, för att medarbetarna ska våga uppmärksamma om det inte står rätt till med en kollega. En viktig del för att skapa ett bra arbetsklimat är, enligt Anna Klebe, att öka den psykologiska tryggheten. Att bygga ett arbetsklimat där medarbetarna vågar berätta, säga ifrån och vara med och förbättra sin arbetsplats.

– Om man mår bra och känner sig trygg, så vågar man också säga vad man tycker – samtidigt som man blir mer kreativ. Om en medarbetare tvärtom upplever rädsla, så blir miljön varken utvecklande, trivsam eller effektiv. För att uppnå bästa, möjliga arbetsmiljö måste alla känna att de får vara med och bidra och det arbetet kan man aldrig sluta med.

7 av 10 i undersökningen uppger att de alltid informerar ledningen om de upptäcker såväl små som stora missförhållanden, vilket kan handla om allt från jargongen på arbetsplatsen till hur säkerhetsrutiner efterföljs.

– Det är bra! Att man litar på ledningen och att de lyssnar och agerar på vad man säger, bidrar till att bygga en sundare och säkrare arbetsplats, säger Anna Klebe.

Överlag visar undersökningen att de allra flesta trivs bra på sin arbetsplats – hela 73 procent svarar det. Bakom resultatet om hög trivsel, ser Anna Klebe en stolthet över att vara en del av samhällsbyggandet.

– Jag tror att det är många som känner en meningsfullhet i att gå till jobbet när man är en del av samhällsutvecklingen. Vi som jobbar inom byggsektorn känner att vi är med och påverkar, och det skapar stolthet, säger hon.

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Sverige Bygger, som skickat ut en enkät till personer på ledande befattningar inom byggbranschen. Rapporten belyser frågor som hållbarhet, digitalisering, kompetensbehov, trivsel, säkerhet och jämställdhet inom branschen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0