Byggindustrin
3 min lästid

Konkurser inom byggindustrin minskar

2:a augusti 2021, 09:29
Konkurser inom byggindustrin minskar
Bild: Wikipedia/Nathan Engel Pexels
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Trenden under våren med minskat antal konkurser inom utsatta branscher har vänt. För fem av tio branscher ökade antalet konkurser i juli månad. Hotell- och restaurangbranschen ökade med 11 procent och transportindustrin med hela 65 procent, i jämförelse med samma månad i fjol enligt färsk statistik från UC.

UCs senaste statistik för juli månad visar på en ökning av antalet konkurser bland hälften av de branscher som ingår i UCs konkursstatistik, dvs. de tio branscher med flest antal noterade konkurser YTD innevarande år. Det bryter den senaste tidens positiva trend med minskat antal konkurser och högkonjunktur.

Inom hotell- och restaurangbranschen har konkurserna ökat med 11 procent, i jämförelse med juli månad i fjol.

– Sveriges ekonomi går för högtryck just nu men det gäller inte alla branscher. Räntorna är låga, börsen slår rekord och industrin går mycket bra. Hushållen lånar pengar som aldrig förr. En stark efterfrågan spiller över på de mindre företagen och industrin går bra. Samtidigt har flera branscher det fortsatt tufft – framförallt inom handel, besöksnäring, hotell- och restaurang. Inom restaurangbranschen vittnar många krögare om att personalbrist sätter käppar i hjulet för en ökad omsättning. Fortsatt personalbrist, brist på komponenter inom industrin och ett skuldberg, är orosmoln på en annars ganska ljus himmel, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Inom transportsektorn har konkurserna ökat med hela 65 procent för motsvarande period.

– Ökningen inom transportindustrin förvånar men det är för tidigt att dra några slutsatser. Sett till det första halvåret för 2021 så har konkurserna inom branschen minskat med 24 procent. E-handelns och budföretagens fantastiska utveckling bör också gynna branschen på sikt, men det är svårt att prognostisera då vi befinner oss i en osäker ekonomisk situation, fortsätter Richard Damberg.

Konkurser inom byggindustrin och detaljhandel minskar igen

Statistik för juli månad visar även att konkurserna inom både byggindustrin och detaljhandeln återigen minskar, i kontrast till maj respektive juni månad då konkurserna oväntat tog fart.

Antalet konkurser för byggindustrin minskade under juli månad med 16 procent i jämförelse med samma månad i fjol.

– Detta speglar den osäkra tid vi befinner oss i. Byggbranschen är en av få branscher som stått relativt stadigt under hela pandemin. Under förra året startades 3000 fler byggföretag än under 2019, vilket visar på att efterfrågan har ökat inom branschen. När antalet konkurser plötsligt ökade under juni månad var det förvånande. Vi ser nu återigen en minskning – men det är mycket svårt att prognostisera var denna utveckling kommer leda branschen in i framtiden, säger Richard Damberg.

Konkurserna inom detaljhandeln minskade med 20 procent för motsvarande period.

– Trenden med minskat antal konkurser har varit stadig under våren. Många detaljhandlare har ansökt om skatteanstånd. De ska återbetalas under nästa år och alla kommer inte att kunna klara av att göra det, även om försäljningen ökar inom detaljhandeln i stort. Vi kommer att få se en ökning av konkurser under nästa år, avslutar Richard Damberg.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0