Byggindustrin
2 min lästid

NCC ökar rörelseresultatet

21:a juli 2021, 08:25
NCC ökar rörelseresultatet
NCC:s huvudkontor i Solna. Foto: Joakim Kröger
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

NCC förbättrar rörelseresultatet i andra kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 487 miljoner jämfört med 483 miljoner föregående år.

– Rörelseresultatet lyfter i entreprenadverksamheten. Vi upplever god efterfrågan, stark uthyrning i våra utvecklingsprojekt men Industry kan fortsatt förbättras, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

NCC summerar delårsrapporten i ett bra kvartal för entreprenadverksamheten med god orderingång och högre rörelseresultat. Vidare visar Industry underliggande förbättringar, men rörelseresultatet tyngs av asfaltsverksamheten i Finland. God uthyrning i pågående fastighetsutvecklingsprojekt, inget projekt resultatavräknades i kvartalet. Kassaflödet säsongsmässigt negativt i kvartalet

Andra kvartalet 2021

 • Orderingången uppgick till 16 568 (12 730) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 12 745 (14 431) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 487 (483) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 476 (463) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 388 (435) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,61 (4,03) SEK

Första halvåret 2021

 • Orderingången uppgick till 30 822 (28 188) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 22 885 (26 197) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 344 (414) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 324 (373) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 265 (351) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,46 (3,25) SEK

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0