Byggindustrin
3 min lästid

Ökande byggstölder avslöjar rättssystemets brister

9:e juli 2021, 08:18
Ökande byggstölder avslöjar rättssystemets brister
Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Det krävs skärpt lagstiftning och resurser till alla led i rättssystemet för att komma tillrätta med stölderna på byggarbetsplatserna. Det menar Tanja Rasmussen, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

De mycket omfattande stölderna på svenska byggarbetsplatser är ett gissel för medlemsföretagen i Byggföretagen. De medför betydande förluster i form av försenade byggen och ökade kostnader som i slutändan drabbar slutanvändare som till exempel bostadsköpare.

“Våra medlemmar uttrycker en stor oro för att stölderna av till exempel handverktyg och entreprenadmaskiner inte minskar utan tvärtom verkar öka i omfattning. Stölder har blivit så vanliga att många ser det som en kalkylerad kostnad redan när man räknar på jobb”, säger Tanja Rasmussen, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

När det kommer till brottslighet mot byggföretagen arbetar branschorganisationen långsiktigt för att synliggöra dessa frågor och påverka främst lagstiftaren. Det går trögt, men det finns ett exempel på att positionerna kunnat flyttas fram.

“Från och med den första juli kommer Tullverket äntligen få befogenheter att på egen hand söka igenom fordon som är på väg ut ur landet. Något som tidigare bara polis kunnat göra”

Hon menar att det handlar om att sända signaler bakåt i systemet till de kriminella. Att risken för att åka fast är stor. Så är inte läget idag. Uppklarandegranden är besvärande låg.

“Våra medlemmar gör idag polisanmälan mest för att det är ett krav för att kunna få ersättning från försäkringsbolag, men chansen att få tillbaka ett handverktyg eller entreprenadmaskin bedömer man vara obefintlig i dagsläget. En stöld medför omedelbara kostnader för våra medlemmar. Ett uppdrag kan ju inte slutföras utan att nya verktyg först införskaffats”

Men till dess att trenden vänt får medlemsföretag på egen hand skydda sig så gott det går med staket, bygglarm, DNA-märkning av utrustning och låsta utrymmen som till exempel containrar.
– Vissa större byggen har till och med väktare, men som i andra branscher så är det fåmansföretag som är mest sårbara. Blir man inte av med verktyg så kan det kanske vara katalysatorn på firmabilen som stjäls.

Och hon fortsätter:

“Jag vet att polis och åklagare gör så gott de kan utifrån de resurser de har, men om jag skulle få önska något så skulle det vara att man försökte sätta enskilda stölder i ett större sammanhang. Med största sannolikhet rör det sig ofta om internationella stöldligor som genom brott mot till exempel byggbranschen finansierar annan grövre kriminalitet. Då handlar det om att se mönster, ta ett större grepp och visa uthållighet”

Text av Anders Edström Frejman

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0