Byggindustrin
2 min lästid

Norrländsk gigant vinner jättekontrakt

22:a juni 2021, 08:34
Norrländsk gigant vinner jättekontrakt
Foto: NYAB
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Över en miljard kronor är värdena på de kontrakt som den norrbottniska anläggningskoncernen Nyab vunnit föregående vecka. I dessa ingår koncernens största kontrakt hittills med en ordersumma på 700 miljoner kronor.

Det rekordstora kontraktet är en ”Mark-, & Beläggningsentreprenad” åt Luleå kommun. Avtalstiden inklusive optioner uppgår till 6 år.

NYAB Infrastruktur har också vunnit Trafikverkets förtroende och skall utföra vägprojektet ”E4 Sikeå – Gumboda” i Västerbotten. I projektet ingår brobyggnation. Det är en utförandeentreprenad med ett kontraktsvärde om ca 200 miljoner SEK.

NYAB Mälardalen har också tilldelats sin första större järnvägsentreprenad i Stockholmsområdet. Kund är Trafikverket. Nya tunnelbanans gula linje skall byggas ut och det medför omfattande betong-, och förstärkningsarbeten. Projektet skall färdigställas efter påsken 2022.

– Väldigt fruktsam vecka avseende orderintag. Utöver ovan uppräknade har vi av Vattenfall tilldelats ett rikstäckande ramavtal avseende regionnätskablar 16 kV – 145 kV, detta ger sammantaget koncernen en inneliggande orderbok om överstigande 3.1 miljarder SEK, säger Magnus Granljung, operativ chef på NYAB.

– Vi lyckas väldigt väl i vår kärnverksamhet, med ett bra orderintag och efterföljande projektutförande. Orderstocken om 3.1 miljarder SEK är byggd med stor eftertänksamhet. Diversifierad avseende projekttyp, entreprenadform och geografi. Det är glädjande att konstatera att vi i allt väsentligt 8 år efter starten fortsatt uppfyller våra högt satta mål och vinner kundernas förtroende, säger Johan Larsson, koncernchef NYAB.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0