Arkitektur
1 min lästid

Lunds anrika universitet renoveras för samtiden

24:e juni 2024, 13:37
Lunds anrika universitet renoveras för samtiden
Bildkälla: Ahrbom & Partner.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Helgo Zettervalls universitetsbyggnad i Lund är ett statligt byggnadsminne. Universitetshuset har sedan invigningen 1882 varit symbol för både Lunds universitetet och Lund som stad.

Nu står byggnaden inför en omfattande renovering för att kunna möta samtida krav på exempelvis logistik, teknik, akustik, tillgänglighet och utrymning.

Arbetet ska främst fokusera på insidan men även exteriören kommer att ses över med exempelvis en ny tillgänglig ramp, ett eventuellt nytt sophus och byte av det befintliga plåttaket.

– En av de största utmaningarna i projektet är att åstadkomma ett gott inomhusklimat – alla befintliga tekniska system ska moderniseras för att motsvara dagens krav och förväntningar på bland annat luftkvalitet, värme och kyla. Nya schakt och synliga kanaler ska undvikas och befintliga murade kanaler ska nyttjas så långt det går. Stor vikt kommer också att läggas vid energibesparande åtgärder samt återbruk av byggnadsdelar och material. Alla byggdelar som kan komma att demonteras ska i första hand återmonteras på ny plats i byggnaden, säger Johan Ahnborg, ansvarig arkitekt och partner på Ahrbom & Partner.

Projekteringen startade våren 2024 och pågår till 2025. Universitetshuset beräknas återinvigas 2028.

#ahrbom & partner #lund #statens fastighetsverk
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0