VindkraftFärdplan för 100 procent förnybart 2040
23.10.2018 14:42 3 min lästid

Färdplan för 100 procent förnybart 2040

23.10.2018 14:42 3 min lästid
Charlotte Unger Larson

Charlotte Unger Larson vd Svensk Vindenergi. Fotograf: Niklas Palmklint

Svensk Vindenergis nya rapport ”100 procent förnybart 2040 - Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”.

Marcus Rosenholm
0

För att nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040 behöver vindkraften gå från dagens ca 17 TWh till en årsproduktion motsvarande minst 70 TWh. Då måste över 200 miljarder kronor investeras i vindkraft. Men det finns flera utmaningar som riskerar att försena och fördyra vindkraftsutbyggnaden som nästa regering måste hantera snarast. Det skriver branschorganisationen Svensk Vindenergi i sin nya rapport ”100 procent förnybart 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”.

Genom Energiöverenskommelsen har Sverige påbörjat resan mot ett 100 procent förnybart samhälle och den snabba vindkraftsutbyggnaden lockar investeringar till norra Europa. Fram tills 2040 kommer minst 200 miljarder att behöva investeras i svensk vindkraft.

– Vindkraften är Sveriges nya storskaliga gröna näring, redo att öka till minst 70 TWh till 2040, säger Charlotte Unger Larson, VD på Svensk Vindenergi.

I Sverige har vindkraften snart nått en milstolpe. År 2021 för väntas det politiska målet för elcertifikatsystemet om 18 TWh ny förnybar produktion till år 2030 att ha uppnåtts, 9 år i förtid. Den fortsatta vindkraftsutbyggnaden ska ske utan stöd av elcertifikat. En stoppregel måste därför införas i elcertifikatssystemet för att den framtida investeringsviljan inte ska äventyras.

Teknikutvecklingen har på 10 år halverat kostnaden för ny, landbaserad, vindkraft. Kostnaden ligger nu på under 40 öre/kWh för de bästa projekten. Det gör landbaserad vindkraft till det billigaste kraftslaget som går att bygga ut i så stor omfattning som krävs i Sverige.

Modern vindkraft ökar leverans av både energi och effekt, även vid lägre vindhastigheter. När 58 gamla vindkraftverk ersattes med 27 nya på Näsudden, Gotland, så fyrdubblades produktionen. I kombination med fortsatt utveckling av vattenkraften, som kan lösa 80 procent av den flexibilitet som behövs, kan vindkraften leverera ett stabilt, 100 procent förnybart elsystem. Därför är det viktigt att både vind­ och vattenkraft ges bästa möjliga förutsättningar att expandera.

– Vi ser att vind tillsammans med vatten senast 2040 kan leverera 90 procent av den el som används. För vattenkraften innebär det en produktion på ungefär samma nivå som idag, men för vindkraftens del ska produktionen mer än fyrdubblas, säger Charlotte Unger Larsson.

Det finns ett brett politiskt och folkligt stöd för den förnybara omställningen. Den är både nödvändig och önskvärd.  Den tillkommande regeringen bör redan under nuvarande mandatperiod säkerställa att den positiva samhällsutvecklingen som vi hittills sett fortsätter, skriver Svensk Vindenergi i sin rapport.

Den politiska viljan är tydlig men behöver omsättas i praktiska åtgärder. Det mest brådskande och centrala är att:

  • Myndigheternas instruktioner måste uppdateras så att klimatfrågan alltid vägs in i de beslut som fattas. Då blir intresseavvägningarna enklare och dagens målkonflikter mindre allvarliga när det gäller t.ex. frågor om artskydd, rennäring och försvarets restriktionsområden.
  • Tillståndsprocesserna för vindkraftsparker och elnät måste snabbas på, förenklas och göras mer rättssäkra. Dessutom behöver tillstånden bli mer flexibla med hänsyn till teknikutvecklingen så att vindresursen kan nyttjas på bästa sätt.
  • Elnäten och elsystemet måste moderniseras och anpassas till en högre andel förnybar elproduktion genom ökad överföringskapacitet i elnäten. Det måste skapas en marknad för systemtjänster som möjliggör för vindkraftverken att bidra med bland annat syntetisk svängmassa vilket behövs när kärnkraften avvecklas.
  • Energiöverenskommelsen måste genomföras. En stoppregel inom elcertifikatsystemet måste införas för att säkra lönsamheten i gjorda investeringar och den framtida investeringsviljan som är avgörande för att åstadkomma omställningen. Nätanslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft ska även slopas skyndsamt.

– När hindren är undanröjda kan vi realisera vindkraftens fulla potential. Det skapar klimatnytta och konkurrenskraft.  Det ger arbetstillfällen och tillväxt. Det främjar svensk industri och skapar ett modernt och hållbart samhälle, avslutar Unger Larson.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!