VindkraftVästra Götaland på första plats på Vindkraftslistan
18/04/2012 2min lästid

Västra Götaland på första plats på Vindkraftslistan

18/04/2012 2min lästid
Västra Götaland på första plats på Vindkraftslistan

Det placerar Västra Götaland på första plats på Vindkraftslistan, som är Svensk Vindenergis ranking av Sveriges 21 län.

Vindkraft i odlingslandskapet Foto: Gudrun Magnusson

I Västra Götaland fanns det 451 vindkraftverk med en total effekt om 558 megawatt (MW) vid utgången av 2011. Det placerar Västra Götaland på första plats på Vindkraftslistan, som är Svensk Vindenergis ranking av Sveriges 21 län.

Under 2011 togs 100 nya vindkraftverk i drift i Västra Götaland, och länet klättrar därmed på listan från andra plats under 2010.

– Utbyggnaden av vindkraft i Västra Götaland pressar elpriset samtidigt som den ökar den inhemska elproduktionen och möjliggör minskade utsläpp från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Vindkraftsproduktionen i Västra Götaland fördubblades under 2011. Mest vindkraft (installerad effekt) i länet har Vara, medan flera kommuner inte har någon vindkraft alls.

– Utbyggnaden av vindkraft bidrar till nya lokala arbetstillfällen och genom att själv äga vindkraft kan både kommuner, företag och hushåll sänka sina elkostnader, säger Annika Helker Lundström.

Den svenska vindkraften ökade kraftigt under 2011 och producerade 6,1 terawattimmar (TWh) el, vilket var mer än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Det finns nu vindkraft i 154 kommuner, medan resterande 136 kommuner inte har någon vindkraft alls (anslutna till elcertifikatsystemet).

Om riksdagens planeringsram på 30 TWh vindkraft år 2020 förverkligas skulle det motsvara cirka 20 procent av Sveriges elanvändning vilket kan klaras med ytterligare 2 500-3 500 nya vindkraftverk. Det kan jämföras med Danmark där det redan finns 5 000 vindkraftverk, på en landyta som inte är större än Jämtland.

– Vindkraften växer snabbare än vad någon hade kunnat föreställa sig. Men om utbyggnaden av förnybar el ska kunna fortsätta måste riksdagen snarast höja ambitionsnivån samtidigt som elnäten behöver förstärkas, säger Annika Helker Lundström.
Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i länen och kommunerna. Flera parametrar avgör hur mycket vindkraft som kan byggas, såsom exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden. Om vindkraften i Västra Götaland ställs i relation till länets totala yta skulle länet hamna på tredje plats.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!