VindkraftRegeringsuppdrag om hinderbelysning redovisat
6/12/2021 2min lästid

Regeringsuppdrag om hinderbelysning redovisat

6/12/2021 2min lästid
Regeringsuppdrag om hinderbelysning redovisat

Foto: Adobe Stock

Transportstyrelsen har redovisat en slutrapport om behovsstyrd hinderbelysning på vindkraftverk.

Vindkraften har ökat kraftigt i Sverige och står i dag för tio procent av energiproduktionen. För att minska risken att flygplan ska kollidera med vindkraftverk finns regler för hur hinderbelysning ska utformas så att hindren kan upptäckas av luftfarten.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att redogöra för hur Sveriges regelverk för hinderbelysning står sig internationellt och även jämföra svenska regler med några utvalda europeiska regler för så kallad behovsstyrd hinderbelysning. Eller enklare uttryckt – möjligheten att belysningen på vindkraftverk tänds enbart när ett flygplan närmar sig eller sikten är dålig. Av rapporten framgår att reglerna ser olika ut i olika länder, enligt ett pressmeddelande från Transportstyrelsen.

– Vi har dels jämfört länder som ligger nära oss rent geografiskt, dels länder där vindkraften är utbredd. Det går att konstatera att reglerna för hinderbelysning på vindkraftverk skiljer sig mycket åt runt om i Europa, säger Linnéa Ekström, sakkunnig på Transportstyrelsen.

Fakta

  • Uppdraget, som slutredovisas i dagarna, gu00e5r ut pu00e5 att redogu00f6ra fu00f6r hur Transportstyrelsens fu00f6reskrifter och allmu00e4nna ru00e5d stu00e5r sig internationellt. Ingu00e5r gu00f6r u00e4ven att ju00e4mfu00f6ra svenska och europeiska regler nu00e4r det gu00e4ller behovsstyrd hinderbelysning.
  • I rapporten ju00e4mfu00f6rs de svenska reglerna med sju olika lu00e4nder: Danmark, Norge, Finland, Nederlu00e4nderna, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.
  • Rapporten redogu00f6r u00e4ven fu00f6r den internationella civila luftfartsorganisationen ICAOu2019s rekommendationer av markering av vindkraftverk.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!