VattenkraftInvesterar 130 miljoner i kraftverket
21.03.2016 08:34 3 min lästid

Investerar 130 miljoner i kraftverket

21.03.2016 08:34 3 min lästid
FOTO Fortum

Fortum ska förbättra effektiviteten och förlänga livslängden med ytterligare minst 50 år

Marcus Rosenholm
0

Järpströmmens vattenkraftverk skall moderniseras för ca 130 miljoner kronor. Kraftstationen ligger i Åre kommun och byggdes 1944. Nu investerar Fortum i en modernisering av kraftverket för att förbättra effektiviteten och förlänga livslängden med ytterligare minst 50 år. Första fasen av projektet som inkluderar merparten av arbetena påbörjas i slutet av april och beräknas vara klara i oktober 2016.

Sedan 1944 har Järpströmmens kraftstation försett Sverige och Norden med förnybar el och nu är det dags för 70-åringen att förnyas och moderniseras så att kraftverket kan vara en del av framtidens hållbara energisystem. Redan 2013 togs investeringsbeslut att modernisera vattenkraftverket, men det är först nu som projektet är framme vid genomförandet på plats i Järpströmmen. Den 25 april påbörjas nämligen arbetet med att renovera aggregat 1. Arbetet är omfattande och innebär en renovering av generatorn, ny stator, nytt löphjul, renovering av övriga turbindelar, byte av intagsgrind, renovering av intagslucka, samt inspektion av tunnlar. Utöver detta kommer Fortum även att anpassa kontrollutrustningen och ytbehandla alla vattenvägar.

– Renoveringsarbetet är omfattande, och genom att modernisera anläggningen kan vi se till att produktionen inte bara kan säkras i ytterligare 50 år, utan även öka. Det innebär att Järpströmmen kommer att kunna bidra ännu mer till Sveriges förnyelsebara energisystem. För våra kunder innebär det att de fortsatt kan känna sig trygga i leveranser av ren och säker elektricitet, säger Fredrik Holmgren ansvarig för projektet på Fortum

Moderniseringen av Järpströmmen kommer att innebära att anläggningen får en ökad produktion som bedöms bli ungefär 16 GWh extra förnybar el per år. Det motsvarar ungefär vad ytterligare 800 eluppvärmda villahushåll använder.

När renoveringen av aggregat 1 är färdig i oktober 2016 påbörjas nästa fas i projektet, vilket är att renovera aggregat 3. Detta renoveringsarbete är något mindre i omfattning men åtgärderna är ungefär de samma som vid renoveringen av aggregat 1.

– Denna typ av investeringar är avgörande om Sverige skall fortsätta vara en modern industrialiserad välfärdsstat som kan förse hushåll och industri med ren och säker el. Vattenkraften har varit helt avgörande för att göra Sverige till en föregångare inom förnybar energiproduktion, och kommer att fortsätta vara avgörande i det nya förnybara energisystem som nu växer fram, fortsätter Fredrik Holmgren

Investeringen som Fortum gör ligger på 134 miljoner kronor. Turbin och generator levereras av GE medan renovering av intag med nya intagsgrindar, renovering av luckor och betong utförs av O-H Älvservice AB.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!